Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: 250 SL; VIN numerio dalis: 113043
Grupė: 42 BRAKES
41965
41966
41967
44678
41968
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
FRONT WHEEL BRAKE
006 A 0004212698 CALIPER
Repalced by: A 0004216498
006 A 0004214598 CALIPER
Repalced by: A 0004216498
006 A 0004214898 CALIPER
Repalced by: A 0004216498
006 A 0004215498 CALIPER
Repalced by: A 0004216498
006 A 0004216498 CALIPER
Repalced by: A 0014218198
006 A 0004217198 CALIPER
Repalced by: A 0014210298
006 A 0014210098 CALIPER
Repalced by: A 0014210298
006 A 0014210298 CALIPER
Repalced by: A 0014218198
006 A 0014218198 CALIPER
LEFT;TEVES;LESS LINING
006 A 0014218198 CALIPER
LEFT;TEVES;LESS LINING
006 A 0004212798 CALIPER
Repalced by: A 0004216598
006 A 0004214698 CALIPER
Repalced by: A 0004216598
006 A 0004214998 CALIPER
Repalced by: A 0004216598
006 A 0004215598 CALIPER
Repalced by: A 0004216598
006 A 0004216598 CALIPER
Repalced by: A 0004218298
006 A 0004217298 CALIPER
Repalced by: A 0014210398
006 A 0014210198 CALIPER
Repalced by: A 0014210398
006 A 0014210398 CALIPER
Repalced by: A 0014218298
006 A 0014218298 CALIPER
RIGHT,TEVES,LESS LINING
006 A 0014218298 CALIPER
RIGHT,TEVES,LESS LINING
014 A 0004213383 PISTON
OUTSIDE
014 A 0004213483 PISTON
INSIDE
014 A 0004213583 PISTON
TEVES
016 A 0004210874 PIN
016 A 0009910360 DOWEL PIN
TEVES
017 A 0004210173 LOCK
018 A 0004210020 PROTECTIVE PLATE
019 A 0004210120 PROTECTIVE PLATE
020 A 0004210220 PROTECTIVE PLATE
TEVES
021 A 0004200055 BLEEDER VALVE
TEVES
021 A 0004211265 BLEEDER VALVE
3.8 "
021 A 0004211465 BLEEDER VALVE
M 10X1
021 A 0004201755 BLEEDER VALVE
022 A 0004212387 PROTECTIVE CAP
Repalced by: A 0004210887
022 A 0004217187 PROTECTIVE CAP
Repalced by: A 0004210887
022 A 0004210887 PROTECTIVE CAP
TEVES
024 A 0004210291 SPRING
025 A 0014217398 CALIPER
LEFT;BENDIX;LESS LINING
025 A 0014217498 CALIPER
RIGHT;BENDIX;LESS LINING
026 A 0004214483 PISTON
027 A 0009911860 DOWEL PIN
Repalced by: A 0009912660
027 A 0009912660 DOWEL PIN
028 A 0004211291 SPRING
029 A 0004210273 LOCK
Repalced by: A 0004210573
029 A 0004210573 LOCK
TO 000 991 18 60
029 A 0004210373 LOCK
Repalced by: A 0004210573
029 A 0004210573 LOCK
TO 000 991 18 60
030 A 0004210520 PROTECTIVE PLATE
031 A 0004204655 BLEEDER VALVE
036 A 0005862742 REPAIR KIT
Repalced by: A 0014208220
036 A 0005862042 REPAIR KIT
Repalced by: A 0014208220
036 A 0014208220 TS BRAKE PAD
PARTS KIT
036 A 0005862942 REPAIR KIT
Repalced by: A 0014207720
036 A 0014207720 TS BRAKE PAD
PARTS KIT
TEXTAR
036 A 0014207720 TS BRAKE PAD
PARTS KIT
TEXTAR
038 A 0005860088 REPAIR KIT
Repalced by: A 0005868642
038 A 0005868642 REPAIR KIT
CALIPERS,MAKE GIRLING
038 A 0005861343 REPAIR KIT
Repalced by: A 0005866442
038 A 0005866442 REPAIR KIT
CALIPERS,MAKE TEVES
038 A 0015860042 REPAIR KIT
CALIPERS,MAKE BENDIX
040 A 1114210371 SCREW
GIRLING
042 A 1119940232 LOCK
Repalced by: A 1119940432
042 A 1119940432 LOCK
Repalced by: A 1159940732
042 A 1159940732 LOCK
044 A 1114200044 PROTECTIVE PLATE
Repalced by: A 1114200444
044 A 1104200244 PROTECTIVE PLATE
Repalced by: A 1114200444
044 A 1114200444 PROTECTIVE PLATE
LEFT
044 A 1084200244 PROTECTIVE PLATE
LEFT
044 A 1114200144 PROTECTIVE PLATE
Repalced by: A 1114200544
044 A 1104200344 PROTECTIVE PLATE
Repalced by: A 1114200544
044 A 1114200544 PROTECTIVE PLATE
RIGHT
044 A 1084200344 PROTECTIVE PLATE
RIGHT
046 N 000912006024 SCREW
046 N 000912006040 SCREW
046 N 007980006000 LOCK WASHER
048 N 007980006003 LOCK WASHER
049 A 0049973245 SEAL RING
050 A 1114206228 LINE
050 A 1084200028 LINE
LEFT
052 A 1114206328 LINE
052 A 1084200128 LINE
RIGHT
054 N 000912006024 SCREW
054 N 000912006063 SCREW
Repalced by: N 000912006170
054 N 000912006170 SCREW
054 N 000912006039 SCREW
Repalced by: N 000912006064
054 N 000912006064 SCREW
056 N 007980006000 LOCK WASHER
Repalced by: N 007980006003
056 N 007980006003 LOCK WASHER
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
REAR WHEEL BRAKE
057 A 1104203017 BRAKE ANCHOR PLATE
LEFT
057 A 1104203117 BRAKE ANCHOR PLATE
RIGHT
058 A 1104230118 PIVOT PIN
059 A 1819900014 SCREW
PIVOT PIN TO BEARING BRACKET
060 N 000127012201 LOCK WASHER
PIVOT PIN TO BEARING BRACKET
061 A 1119900840 WASHER
PIVOT PIN TO BEARING BRACKET
0.50 MM
061 A 1119900940 WASHER
PIVOT PIN TO BEARING BRACKET
1.00 MM
061 A 1119903840 WASHER
PIVOT PIN TO BEARING BRACKET
1.50 MM
062 A 1104201820 BRAKE SHOE
FRONT, WITH LINING
063 A 1104201720 BRAKE SHOE
REAR,WITH LINING
064 A 1104230377 RETAINER
065 A 1109900540 WASHER
066 A 1209930601 SPRING
067 N 000433008400 WASHER
070 N 000094003000 COTTER PIN
071 A 1109931210 SPRING
071 A 1364230092 SPRING
A 0024201418 WHEEL BRAKE CYLINDER
Repalced by: A 0024204918
A 0014205118 WHEEL BRAKE CYLINDER
Repalced by: A 0024204918
A 0024200918 WHEEL BRAKE CYLINDER
Repalced by: A 0024204918
072 A 0024204918 WHEEL BRAKE CYLINDER
D = 19.05 MM
073 A 0004211587 PROTECTIVE CAP
074 A 0004200855 BLEEDER VALVE
075 A 0004210887 PROTECTIVE CAP
076 A 0005864588 REPAIR KIT
Repalced by: A 0005861242
076 A 0005861242 REPAIR KIT
077 A 0004210488 THRUST PIN
078 N 000933008106 SCREW
079 N 000127008203 LOCK WASHER
080 A 1104201342 BRAKE LEVER
LEFT
080 A 1104201242 BRAKE LEVER
RIGHT
081 A 1834230674 PIN
082 N 000125008407 WASHER
083 N 000094003000 COTTER PIN
084 A 0019973446 SEAL RING
085 A 1104230079 GASKET
086 A 0019974746 SEAL RING
087 A 1103570071 SCREW
088 N 000127008203 LOCK WASHER
089 N 000934008008 NUT
090 A 1109930401 SPRING
091 A 1209900640 WASHER
092 A 1204230156 RING
093 A 1209900740 WASHER
094 N 000933008014 SCREW
095 N 000127008200 LOCK WASHER
096 A 1104200790 GUIDE
Repalced by: A 1104200890
096 A 1104200890 GUIDE
097 N 000127006200 LOCK WASHER
098 N 000934006000 NUT
099 A 1104270242 CABLE PULLEY
100 A 1874270153 SPACER TUBE
102 A 1874270052 SPACER WASHER
103 A 1104270074 PIN
104 A 1109940101 LOCK
105 N 000934006000 NUT
106 A 0004202983 CALIPER
Repalced by: A 0004204683
106 A 0004203883 CALIPER
Repalced by: A 0004204683
106 A 0004204683 CALIPER
LEFT,TEVES,LESS LINING
106 A 0004203083 CALIPER
Repalced by: A 0004204783
106 A 0004203983 CALIPER
Repalced by: A 0004204783
106 A 0004204783 CALIPER
RIGHT,TEVES,LESS LINING
107 A 0004232983 PISTON
108 A 0009910360 DOWEL PIN
109 A 0004201655 BLEEDER VALVE
110 A 0004217187 PROTECTIVE CAP
Repalced by: A 0004210887
110 A 0004210887 PROTECTIVE CAP
111 A 0004211791 SPRING
113 A 0014207920 TS BRAKE PAD
PARTS KIT
113 A 0004207020 TS BRAKE PAD
Repalced by: A 0014207920
113 A 0014207920 TS BRAKE PAD
PARTS KIT
114 A 0005861543 REPAIR KIT
CALIPER
115 A 1084200286 BRACKET
116 N 000960012043 SCREW
117 A 1154230273 LOCK
118 A 1084230020 PROTECTIVE PLATE
119 A 0004200217 BRAKE ANCHOR PLATE
Repalced by: A 1084200117
119 A 1084200117 BRAKE ANCHOR PLATE
120 A 0019973446 SEAL RING
BRAKE ANCHOR PLATE TO AXLE TUBE
121 A 1104230079 GASKET
BRAKE ANCHOR PLATE TO AXLE TUBE
122 A 0019974746 SEAL RING
BRAKE ANCHOR PLATE TO AXLE TUBE
123 A 1083570071 SCREW
BRAKE ANCHOR PLATE TO AXLE TUBE
124 N 006797008120 TOOTHED WASHER
BRAKE ANCHOR PLATE TO AXLE TUBE
125 N 000934008013 NUT
BRAKE ANCHOR PLATE TO AXLE TUBE
126 A 1083570071 SCREW
BRAKE ANCHOR PLATE AND BRAKE ANCHOR TO AXLE TUBE
127 N 006797008120 TOOTHED WASHER
BRAKE ANCHOR PLATE AND BRAKE ANCHOR TO AXLE TUBE
128 A 1264200120 BRAKE SHOE
A 1084200081 LEVER
129 A 1084270089 CONNECTOR
A 1084270174 PIN
129 A 1145860142 REPAIR KIT
TURNBUCKLE
130 A 1154201189 SHACKLE
131 A 1084270074 CYLINDER PIN
132 A 1234200073 SCREW
133 A 1164230050 BUSHING
134 A 1084230192 SPRING
Repalced by: A 9019931310
134 A 9019931310 SPRING
134 A 0004230692 SPRING
135 A 1084230792 SPRING
135 A 0004232193 SPRING
136 A 1084230092 SPRING
137 A 0004303530 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY
Repalced by: A 0004305530
137 A 0004304730 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY
Repalced by: A 0004305530
137 A 0004305530 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY
137 A 0014308430 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY
137 A 0004304230 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY
Repalced by: A 0004305630
137 A 0004304930 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY
Repalced by: A 0004305630
137 A 0004305630 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY
138 A 0004350912 FILTER
139 A 0004350612 FILTER RING
Repalced by: A 0015864143
139 A 0004350712 DAMPING RING
Repalced by: A 0015864143
139 A 0015864143 REPAIR KIT
140 A 0004303181 VALVE
Repalced by: A 0004303681
140 A 0004303681 CONNECTION HOUSING
WITH SEAL RING
141 A 0004312987 PROTECTIVE CAP
141 A 0004314387 PROTECTIVE CAP
142 A 0014305201 BRAKE MASTER CYLINDER
Repalced by: A 0014306301
142 A 0014306301 BRAKE MASTER CYLINDER
142 A 0014308901 BRAKE MASTER CYLINDER
142 A 0024302801 BRAKE MASTER CYLINDER
"TEVES"
142 A 0034302201 BRAKE MASTER CYLINDER
"BENDIX"
143 A 0004310722 THREADED UNION
144 A 0004302481 VALVE
144 A 0004303881 VALVE
145 A 0004315593 SPRING
146 N 007603006106 SEAL RING
147 A 0049973245 SEAL RING
148 N 000472028000 LOCK RING
150 A 0005865188 REPAIR KIT
150 A 0005860643 REPAIR KIT
150 A 0005869143 REPAIR KIT
150 A 0015869343 REPAIR KIT
150 A 0015865543 REPAIR KIT
"BENDIX"
151 N 000127008200 LOCK WASHER
Repalced by: N 912004008102
151 N 912004008102 LOCK WASHER
152 N 000934008005 NUT
Repalced by: N 000934008013
152 N 000934008013 NUT
153 A 0004313102 RESERVOIR
Repalced by: A 0004314502
153 A 0004314502 RESERVOIR
153 A 0004314502 RESERVOIR
154 A 0004310034 STRAINER
Repalced by: A 0002950023
154 A 0002950023 STRAINER
Repalced by: A 0004314334
154 A 0004314334 STRAINER
154 A 0004314334 STRAINER
155 A 0004310933 FILLER CAP
Repalced by: A 0004315433
155 A 0004315433 FILLER CAP
155 A 0004315433 FILLER CAP
156 A 0009972940 SEAL RING
A 0009870345 LOCKING CAP
N 916002010100 CLAMP
159 A 0004316402 RESERVOIR
Repalced by: A 0014314202
159 A 0014314202 RESERVOIR
159 A 0014314202 RESERVOIR
"BENDIX"
160 A 0004314334 STRAINER
161 A 0004315433 FILLER CAP
162 A 0004319760 SEAL RING
163 A 0004314334 STRAINER
164 A 0004310935 CONNECTOR
165 A 0009972940 SEAL RING
166 A 0015426317 SENDER UNIT
166 A 0025429917 SENDER UNIT
167 A 0004317560 SEAL RING
168 A 0004311633 FILLER CAP
169 A 0004318260 SEAL RING
170 A 0004310062 COVERING
171 A 0005860143 REPAIR KIT
RESERVOIR TO MASTER CYLINDER
171 A 0005860143 REPAIR KIT
RESERVOIR TO MASTER CYLINDER
171 A 0005860243 REPAIR KIT
RESERVOIR TO MASTER CYLINDER
171 A 0005860243 REPAIR KIT
RESERVOIR TO MASTER CYLINDER
172 A 1134350140 BRACKET
Repalced by: A 1134350440
172 A 1134350440 BRACKET
172 A 1134300240 STRAP
Repalced by: A 1134300051
172 A 1134300051 BEARING BRACKET
173 A 1134310380 GASKET
A 1139880035 CAP
174 N 000137008200 SPRING WASHER
Repalced by: N 000137008204
174 N 000137008204 SPRING WASHER
Repalced by: N 000137008212
174 N 000137008212 SPRING WASHER
BEARING BRACKET TO FIRE WALL, AND BRAKE BOOSTER TO BEARING BRACKET
176 N 000934008000 NUT
Repalced by: N 304032008006
176 N 304032008006 NUT
176 N 000934008013 NUT
BEARING BRACKET TO FIRE WALL, AND BRAKE BOOSTER TO BEARING BRACKET
178 A 1134300023 LEVER
180 A 1132920150 BUSHING
182 A 1102920150 BUSHING
183 A 1134300123 LEVER
Repalced by: A 1134300223
183 A 1134300223 LEVER
184 A 1134350050 BUSHING
185 A 0019811210 NEEDLE BEARING
186 N 071805013300 SNAP RING
187 N 001434014018 PIN
Repalced by: N 001434014038
187 N 001434014038 PIN
187 A 1139910007 PIN
187 N 001434014000 PIN
INTERMEDIATE LEVER TO BEARING BRACKET
188 A 1535010252 SPACER WASHER
INTERMEDIATE LEVER TO BEARING BRACKET
190 N 900055014000 SPRING WASHER
Repalced by: N 900055014002
190 N 900055014002 SPRING WASHER
INTERMEDIATE LEVER TO BEARING BRACKET
191 N 000094004002 COTTER PIN
Repalced by: N 000094004065
191 N 000094004065 COTTER PIN
191 N 000094004023 COTTER PIN
INTERMEDIATE LEVER TO BEARING BRACKET
192 A 1134350074 PIN
Repalced by: A 1134350174
192 A 1134350174 PIN
INTERMEDIATE LEVER TO BEARING BRACKET
193 A 1134350052 SPACER WASHER
INTERMEDIATE LEVER TO BEARING BRACKET
193 A 1134350152 SPACER WASHER
INTERMEDIATE LEVER TO BEARING BRACKET
194 N 000137008200 SPRING WASHER
Repalced by: N 000137008204
194 N 000137008204 SPRING WASHER
Repalced by: N 000137008212
194 N 000137008212 SPRING WASHER
INTERMEDIATE LEVER TO BEARING BRACKET
195 N 000934008013 NUT
INTERMEDIATE LEVER TO BEARING BRACKET
198 A 1102950571 SCREW
Repalced by: A 1152950172
198 A 1152950172 NUT
N 000127008200 LOCK WASHER
Repalced by: N 912004008102
200 N 912004008102 LOCK WASHER
N 000936008003 NUT
Repalced by: N 000936008012
202 N 000936008012 NUT
204 A 1114300729 LINE
AT INTAKE MANIFOLD
204 A 1134300029 LINE
204 A 1084301929 LINE
AT INTAKE MANIFOLD
204 A 1134300629 LINE
AT INTAKE MANIFOLD
204 A 1104300229 LINE
AT INTAKE MANIFOLD
204 A 1134300129 LINE
AT INTAKE MANIFOLD
204 A 1134300129 LINE
AT INTAKE MANIFOLD
204 A 1134300129 LINE
AT INTAKE MANIFOLD
204 A 1114300729 LINE
AT INTAKE MANIFOLD
212 N 007606010002 UNION NUT
Repalced by: N 915017012200
212 N 915017012200 UNION NUT
212 N 915017012200 UNION NUT
212 N 915017012200 UNION NUT
214 A 0004312807 VALVE
Repalced by: A 0004313507
214 A 0004313507 VALVE
214 A 0004313607 VALVE
214 A 0004313607 VALVE
214 A 0004313607 VALVE
216 A 1114350027 TRAP
Repalced by: A 1114350227
216 A 1114350227 TRAP
218 A 0004351482 HOSE
Repalced by: A 0004352182
218 A 0004352182 HOSE
A 1134350225 LINE
N 900262005100 LOOM TIE
N 900263005000 STRAP
170 MM
N 900263005003 STRAP
170 MM
A 0009950035 CLAMP
A 1139950035 CLAMP
A 1369970240 SEAL RING
Repalced by: A 1139970241
A 1139970241 SEAL RING
228 A 1134201228 LINE
Repalced by: A 1234205028
228 A 1234205028 LINE
228 A 1134201828 LINE
Repalced by: A 1234205128
228 A 1234205128 LINE
228 A 1134202428 LINE
Repalced by: A 1234205828
228 A 1234205828 LINE
FROM BRAKE MASTER CYLINDER TO LEFT FRONT WHEEL
228 A 1134202528 LINE
FROM BRAKE MASTER CYLINDER TO LEFT FRONT WHEEL
230 A 1134202628 LINE
Repalced by: A 1234207228
230 A 1234207228 LINE
FROM BRAKE MASTER CYLINDER TO RIGHT FRONT WHEEL
230 A 1234207228 LINE
FROM BRAKE MASTER CYLINDER TO RIGHT FRONT WHEEL
230 A 1134202728 LINE
Repalced by: A 1234207228
230 A 1234207228 LINE
FROM BRAKE MASTER CYLINDER TO RIGHT FRONT WHEEL
A 0004282424 DISTRIBUTOR
231 A 0004283624 DISTRIBUTOR
A 0004310265 VALVE
A 0004210887 PROTECTIVE CAP
232 N 000933008108 SCREW
232 N 000933008116 SCREW
233 N 000127008203 LOCK WASHER
234 N 000934008008 NUT
A 1134201428 LINE
Repalced by: A 1234205328
A 1234205328 LINE
A 1134202228 LINE
Repalced by: A 1234207228
A 1234207228 LINE
A 1134201528 LINE
Repalced by: A 1234206928
A 1234206928 LINE
A 1134202328 LINE
Repalced by: A 1234205228
A 1234205228 LINE
235 A 1109970182 HOSE
Repalced by: A 2014761126
235 A 2014761126 HOSE
236 N 072571001035 CLAMP
Repalced by: A 1279950020
236 A 1279950020 CLAMP
237 N 007981004243 SHEET METAL SCREW
Repalced by: N 000000002062
237 N 000000002062 SCREW
238 A 0004286635 BRAKE HOSE
Repalced by: A 1234280535
238 A 1234280535 BRAKE HOSE
240 A 0004280373 LOCK
240 A 0004280673 RETAINING SPRING
242 A 1104280073 LOCK
244 N 000933006016 SCREW
Repalced by: N 000933006103
244 N 000933006103 SCREW
Repalced by: N 304017006018
244 N 304017006018 SCREW
246 N 000137006203 SPRING WASHER
Repalced by: N 000137006204
246 N 000137006204 SPRING WASHER
248 A 0009906591 NUT RETAINER
Repalced by: A 0009902291
248 A 0009902291 NUT RETAINER
Repalced by: A 0019906791
248 A 0019906791 NUT RETAINER
250 A 1869970581 GROMMET
Repalced by: A 1869970681
250 A 1869970681 GROMMET
252 A 1134202828 LINE
Repalced by: A 1234208128
252 A 1234208128 LINE
252 A 1134202928 LINE
Repalced by: A 1234207028
252 A 1134202128 LINE
Repalced by: A 1234207028
252 A 1234207028 LINE
FROM BRAKE MASTER CYLINDER TO ADAPTER FITTING
252 A 1134201728 LINE
Repalced by: A 1234208228
252 A 1234208228 LINE
253 A 1214290134 ADAPTER FITTING
254 A 1134201928 LINE
Repalced by: A 1234207728
254 A 1234207728 LINE
FROM ADAPTER FITTING TO BRAKE PRESSURE REGULATOR
255 A 0004282424 DISTRIBUTOR
Repalced by: A 0004283624
255 A 0004283624 DISTRIBUTOR
256 A 0004313612 BRAKE PRESSURE REGULATOR
257 N 000934008013 NUT
BRAKE PRESSURE REGULATOR TO BODY
258 N 000933008108 SCREW
DISTRIBUTOR TO BODY
259 N 912004008102 LOCK WASHER
BRAKE PRESSURE REGULATOR TO BODY
260 N 000127008203 LOCK WASHER
DISTRIBUTOR TO BODY
261 A 0004282535 BRAKE HOSE
Repalced by: A 0004289335
261 A 0004289335 BRAKE HOSE
REAR LEFT
261 A 0004283035 BRAKE HOSE
Repalced by: A 0004289325
261 A 0004289335 BRAKE HOSE
REAR LEFT
A 0004280373 LOCK
A 0004280673 RETAINING SPRING
262 A 1009950042 CLAMP
Repalced by: A 1119950042
262 A 1119950042 CLAMP
Repalced by: A 1409950222
262 A 1409950222 CLAMP
LINES TO CROSS MEMBER AT FIRE WALL
263 A 1114760081 RUBBER PAD
LINES TO CROSS MEMBER AT FIRE WALL
264 N 073379006101 HOSE
LINES TO CROSS MEMBER AT FIRE WALL
265 A 1869950242 CLAMP
LINES TO CROSS MEMBER AT FIRE WALL
265 A 1139950042 CLAMP
LINES TO CROSS MEMBER AT FIRE WALL
266 N 007981004243 SHEET METAL SCREW
Repalced by: N 000000002062
266 N 000000002062 SCREW
LINES TO CROSS MEMBER AT FIRE WALL
266 N 007981004200 SHEET METAL SCREW
LINES TO CROSS MEMBER AT FIRE WALL
268 A 1234206028 LINE
LEFT
270 A 1234206028 LINE
RIGHT
270 A 1134201128 LINE
Repalced by: A 1234206128
270 A 1234206128 LINE
RIGHT
A 0004280373 LOCK
Repalced by: A 0004280673
A 0004280673 RETAINING SPRING
272 A 0004283135 BRAKE HOSE
Repalced by: A 0004282635
272 A 0004282635 BRAKE HOSE
REAR RIGHT
274 A 1104200528 LINE
Repalced by: A 1234205928
274 A 1234205928 LINE
RIGHT
274 A 1104200628 LINE
Repalced by: A 1234205728
274 A 1234205728 LINE
276 A 1104280081 RUBBER PAD
Repalced by: A 1104280181
276 A 1104280181 RUBBER PAD
Repalced by: A 1263280181
276 A 1263280181 BUFFER
N 900262009100 LOOM TIE
N 900263009000 STRAP
285 MM
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
HAND BRAKE
280 A 1134200312 BRAKE LEVER
282 A 1984270050 BUSHING
284 A 1984270096 CUP
286 A 1984270015 PAWL
288 A 1134270030 PAWL ROD
289 N 000094001501 COTTER PIN
Repalced by: N 000094001617
289 N 000094001617 COTTER PIN
290 N 007341008101 RIVET
292 A 1984270076 WASHER
294 A 1989930001 SPRING
296 A 1984270022 FASTENER BUTTON
Repalced by: A 1134270022
296 A 1134270022 FASTENER BUTTON
298 A 1134270124 TOOTHED SEGMENT
300 N 000933008014 SCREW
Repalced by: N 000933008131
300 N 000933008131 SCREW
Repalced by: N 304017008016
300 N 304017008016 SCREW
302 N 000127008200 LOCK WASHER
Repalced by: N 912004008102
302 N 912004008102 LOCK WASHER
304 A 1134270074 PIN
306 A 1539900740 WASHER
308 N 900055014000 SPRING WASHER
Repalced by: N 900055014002
308 N 900055014002 SPRING WASHER
310 A 1134200085 BRAKE CABLE
FRONT
312 A 1804270096 CUP
314 A 1134270072 NUT
316 A 1104270113 LEVER
318 N 001434008031 PIN
Repalced by: N 001434008033
318 N 001434008033 PIN
319 N 000094002003 COTTER PIN
Repalced by: N 000094002059
319 N 000094002059 COTTER PIN
Repalced by: N 000094002060
319 N 000094002060 COTTER PIN
320 A 1989930210 SPRING
320 A 1109930810 SPRING
322 A 1134200185 BRAKE CABLE
REAR LEFT
322 A 1134200385 BRAKE CABLE
Repalced by: A 1134200785
322 A 1134200785 BRAKE CABLE
REAR LEFT
324 A 1134200285 BRAKE CABLE
REAR RIGHT
324 A 1134200485 BRAKE CABLE
Repalced by: A 1134200885
324 A 1134200885 BRAKE CABLE
REAR RIGHT
325 N 000931006027 SCREW
Repalced by: N 000931006114
325 N 000931006114 SCREW
Repalced by: N 304017006012
325 N 304017006012 SCREW
BRAKE CABLE TO CABLE PULLEY CASE
326 N 000137006200 SPRING WASHER
Repalced by: N 000137006204
326 N 000137006204 SPRING WASHER
BRAKE CABLE TO CABLE PULLEY CASE
327 N 000934006000 NUT
Repalced by: N 000934006013
327 N 000934006013 NUT
Repalced by: N 304032006008
327 N 304032006008 NUT
BRAKE CABLE TO CABLE PULLEY CASE
328 N 912001016000 LOCK
BRAKE CABLE TO AXLE TUBE
A 1804200176 END PIECE
A 0009890175 BINDING WIRE
400 MM
330 A 1084270396 CUP
LEFT BRAKE CABLE TO AXLE TUBE
330 A 1084270596 CUP
LEFT BRAKE CABLE TO AXLE TUBE
330 A 1084270496 CUP
RIGHT BRAKE CABLE TO AXLE TUBE
330 A 1084270696 CUP
RIGHT BRAKE CABLE TO AXLE TUBE
N 900262009100 LOOM TIE
BRAKE CABLE TO AXLE TUBE
N 900263009000 STRAP
BRAKE CABLE TO AXLE TUBE
334 A 1369970240 SEAL RING
Repalced by: A 1139970241
334 A 1139970241 SEAL RING
A 3039950720 CLAMP