Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: 250 SL; VIN numerio dalis: 113043
Grupė: 41 PROPELLER SHAFT
41056
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
PROPELLER SHAFT
004 A 1134100003 PROPELLER SHAFT
Repalced by: A 1134100103
004 A 1134100103 PROPELLER SHAFT
Repalced by: A 1134101003
004 A 1134100903 PROPELLER SHAFT
Repalced by: A 1134101003
004 A 1134101003 PROPELLER SHAFT
004 A 1134100303 PROPELLER SHAFT
Repalced by: A 1134101103
004 A 1134100703 PROPELLER SHAFT
Repalced by: A 1134101103
004 A 1134101103 PROPELLER SHAFT
SPLIT
008 A 1134100101 PROPELLER SHAFT
Repalced by: A 1134100201
008 A 1134100201 PROPELLER SHAFT
008 A 1134101201 PROPELLER SHAFT
Repalced by: A 1134101301
008 A 1134101301 PROPELLER SHAFT
FRONT
008 A 1134100601 PROPELLER SHAFT
Repalced by: A 1134101401
008 A 1134101001 PROPELLER SHAFT
Repalced by: A 1134101401
008 A 1134101401 PROPELLER SHAFT
FRONT
010 A 0009871688 PART NAME MISSING
Repalced by: N 071412006200
010 N 071412006200 GREASE NIPPLE
012 A 1104110072 NUT
Repalced by: A 1104110172
012 A 1104110172 NUT
014 A 1229970087 VALVE
016 A 1114100202 PROPELLER SHAFT
016 A 1104101702 PROPELLER SHAFT
Repalced by: A 1134100002
016 A 1134100002 PROPELLER SHAFT
016 A 1134100002 PROPELLER SHAFT
REAR
018 A 1114100031 UNIVERSAL JOINT CROSS
WITH NEEDLE BEARING BUSHINGS AND NEEDLES
018 A 1114100031 UNIVERSAL JOINT CROSS
WITH NEEDLE BEARING BUSHINGS AND NEEDLES
020 A 1889940534 SNAP RING
1.45 MM
020 A 1889940534 SNAP RING
1.45 MM
020 A 1889940034 SNAP RING
1.50 MM
020 A 1889940034 SNAP RING
1.50 MM
020 A 1889940234 SNAP RING
1.60 MM
020 A 1889940234 SNAP RING
1.60 MM
020 A 1889940334 SNAP RING
1.65 MM
020 A 1889940334 SNAP RING
1.65 MM
020 A 1889940434 SNAP RING
1.70 MM
020 A 1889940434 SNAP RING
1.70 MM
A 1114100228 UNIVERSAL JOINT
024 A 1114110044 DRIVE FLANGE
026 A 1804130201 HOUSING
026 A 1104130301 HOUSING
Repalced by: A 1104130401
026 A 1104130401 HOUSING
Repalced by: A 1104100422
026 A 1104100422 INTERMEDIATE BEARING
028 N 000625036006 GROOVED BALL BEARING
Repalced by: A 0029816625
028 A 0029816625 BALL BEARING
028 N 000625436006 GROOVED BALL BEARING
Repalced by: A 0039812325
028 A 0039812325 BALL BEARING
A 1104130051 SPACER RING
A 1809970340 SEAL RING
030 N 000472055000 LOCK RING
030 N 000472055000 LOCK RING
N 071412006100 GREASE NIPPLE
A 1114110045 FLANGE
A 1114110245 FLANGE
A 1104130080 SEAL RING
A 1119940043 LOCK
A 1119900060 NUT
A 1114110044 DRIVE FLANGE
A 1114110031 UNIVERSAL JOINT CROSS
A 1889940534 SNAP RING
1.45 MM
A 1889940034 SNAP RING
1.50 MM
A 1889940234 SNAP RING
1.60 MM
A 1889940334 SNAP RING
1.65 MM
A 1889940434 SNAP RING
1.70 MM
N 071412006100 GREASE NIPPLE
A 1119900020 SCREW
PROPELLER SHAFT TO PROPELLER SHAFT
A 1119940209 LOCK
PROPELLER SHAFT TO PROPELLER SHAFT
A 0009907741 WASHER
Repalced by: N 000936010014
N 000936010014 NUT
PROPELLER SHAFT TO PROPELLER SHAFT
A 1809971040 SEAL RING
BETWEEN PROPELLER SHAFT AND CENTERING CROSS
032 A 1114100130 CENTERING FLANGE
034 A 1364110118 BALL SOCKET
036 A 1844110017 CENTERING BALL
038 A 1849930401 SPRING
Repalced by: A 1109933201
038 A 1109933201 SPRING
Repalced by: A 1109933701
038 A 1109933701 SPRING
N 000472030000 LOCK RING
040 N 900055030110 LOCK RING
Repalced by: N 000984030000
040 N 000984030000 LOCK RING
A 1114110076 WASHER
A 1894110015 FLEXIBLE JOINT DISC
Repalced by: A 1804110615
A 1804110615 FLEXIBLE JOINT DISC
042 A 1084100115 FLEXIBLE JOINT DISC
PARTS KIT
044 A 1864110571 SCREW
Repalced by: A 1104110171
044 A 1104110171 SCREW
044 A 1104110171 SCREW
044 A 1864110171 SCREW
Repalced by: A 1104110071
044 A 1104110071 SCREW
044 A 1104110071 SCREW
046 A 1879901440 WASHER
048 N 000985012005 NUT
Repalced by: N 913002012002
048 N 913002012002 NUT
050 A 1204110060 RUBBER RING
052 A 1114130012 RUBBER MOUNTING
054 A 1104130329 BEARING BRACKET
Repalced by: A 1104130429
054 A 1104130429 BEARING BRACKET
056 N 000933008114 SCREW
Repalced by: N 000933008154
056 N 000933008154 SCREW
Repalced by: N 304017008021
056 N 304017008021 SCREW
058 N 000127008203 LOCK WASHER
Repalced by: N 912004008102
058 N 912004008102 LOCK WASHER
060 A 1109900052 NUT
A 1119900020 SCREW
PROPELLER SHAFT TO REAR AXLE
A 1119940209 LOCK
PROPELLER SHAFT TO REAR AXLE
A 0009907751 NUT
Repalced by: N 000936010014
N 000936010014 NUT
Repalced by: N 913021010001
N 913021010001 NUT
Repalced by: N 304035010001
N 304035010001 NUT
PROPELLER SHAFT TO REAR AXLE