Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: 250 SL; VIN numerio dalis: 113043
Grupė: 32 SPRINGS AND SUSPENSION
31588
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
FRONT SPRING
004 A 1133210204 FRONT SPRING
Repalced by: A 1133210404
004 A 1103210804 FRONT SPRING
Repalced by: A 1133210404
004 A 1133210404 FRONT SPRING
15.60 MM
006 A 1113220385 RUBBER MOUNTING
AS REQUIRED
20 MM
006 A 1113220485 RUBBER MOUNTING
AS REQUIRED
22.5 MM
006 A 1113220585 RUBBER MOUNTING
AS REQUIRED
25.0 MM
006 A 1113220685 RUBBER MOUNTING
AS REQUIRED
27.5 MM
006 A 1113220785 RUBBER MOUNTING
AS REQUIRED
30.0 MM
006 A 1113220885 RUBBER MOUNTING
AS REQUIRED
32.5 MM
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
TORSION BAR,FRONT
012 A 1133230065 TORSION BAR
Repalced by: A 1133230165
012 A 1133230165 TORSION BAR
Repalced by: A 1133230265
012 A 1133230265 TORSION BAR
FRONT
22 MM
013 A 1133230185 RUBBER MOUNTING
TORSION BAR TO FRAME
013 A 1133230185 RUBBER MOUNTING
TORSION BAR TO FRAME
013 A 1103230485 RUBBER MOUNTING
TORSION BAR,FRONT
013 A 1103230485 RUBBER MOUNTING
014 A 1113231140 BRACKET
TORSION BAR,FRONT
015 A 1119900501 SCREW
TORSION BAR TO FRONT AXLE
016 A 1119911040 SPACER TUBE
TORSION BAR TO FRONT AXLE
017 A 1113230044 RUBBER BUFFER
TORSION BAR TO FRONT AXLE
018 A 1113230267 RETAINER
TORSION BAR TO FRONT AXLE
019 N 913002008004 NUT
TORSION BAR TO FRONT AXLE
020 A 1135860032 REPAIR KIT
TORSION BAR,FRONT
020 A 1103200047 REPAIR KIT
TORSION BAR,FRONT
020 A 1103200047 REPAIR KIT
TORSION BAR,FRONT
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
FRONT SHOCK ABSORBERS
024 A 1113231700 SHOCK ABSORBER
Repalced by: A 1133230000
024 A 1133230000 SHOCK ABSORBER
Repalced by: A 1133200030
024 A 1133200030 SHOCK ABSORBER
FRONT
025 A 1113230138 DUST CAP
026 A 1233230367 RETAINER
SHOCK ABSORBER TO FRAME
027 A 0003231285 RUBBER MOUNTING
SHOCK ABSORBER TO FRAME
028 A 1803260168 RUBBER BUFFER
SHOCK ABSORBER TO FRAME
029 N 308673010000 HEXAGON NUT
SHOCK ABSORBER TO FRAME
030 N 000127008203 LOCK WASHER
Repalced by: N 912004008102
030 N 912004008102 LOCK WASHER
SHOCK ABSORBER TO FRONT AXLE
032 N 304032008006 NUT
032 N 000934008013 NUT
SHOCK ABSORBER TO FRONT AXLE
034 A 1103200056 REPAIR KIT
FRONT SHOCK ABSORBERS
036 A 1133240104 REAR SPRING
Repalced by: A 1133240404
036 A 1133240304 REAR SPRING
Repalced by: A 1133240404
036 A 1133240404 REAR SPRING
15.80 MM
038 A 1103250285 BUSHING
Repalced by: A 1083250185
038 A 1083250185 BUSHING
AS REQUIRED
30 MM
038 A 1103250385 BUSHING
Repalced by: A 1083250285
038 A 1083250285 BUSHING
AS REQUIRED
24 MM
038 A 1103250485 BUSHING
Repalced by: A 1083250385
038 A 1083250385 BUSHING
AS REQUIRED
18 MM
044 A 1103250715 SPRING CASE
046 A 1103250185 BUSHING
048 A 1103250175 SCREW
050 N 912004008102 LOCK WASHER
052 N 304032008006 NUT
052 N 000934008013 NUT
054 A 1133290301 COMPENSATING SPRING
11.90 MM
056 A 1103202343 BRACKET
058 A 1109900301 SCREW
060 N 912004012100 LOCK WASHER
062 A 1103290085 RUBBER RING
AS REQUIRED
18 MM
062 A 1103290185 RUBBER RING
AS REQUIRED
21 MM
064 A 1103200544 RUBBER BUFFER
066 A 1133250184 SHIM
068 N 304017008027 SCREW
068 N 304017008027 SCREW
068 N 000933008116 SCREW
Repalced by: A 0099900101
068 A 0099900101 SCREW
068 N 000933008152 SCREW
070 N 000137008212 SPRING WASHER
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
REAR SHOCK ABSORBERS
072 A 1113260100 SHOCK ABSORBER
Repalced by: A 1133260000
072 A 1133260000 SHOCK ABSORBER
Repalced by: A 1133260200
072 A 1133260200 SHOCK ABSORBER
Repalced by: A 1133200031
072 A 1133200031 SHOCK ABSORBER
REAR
073 A 1103260281 RUBBER MOUNTING
SHOCK ABSORBER TO REAR AXLE
A 1153230767 RETAINER
Repalced by: A 1233230367
074 A 1103260067 RETAINER
SHOCK ABSORBER TO REAR AXLE
075 A 1103230585 RUBBER MOUNTING
SHOCK ABSORBER TO REAR AXLE
076 N 912004010102 SPRING LOCK WASHER
SHOCK ABSORBER TO REAR AXLE
077 N 304017010028 HEXAGON HEAD BOLT
SHOCK ABSORBER TO REAR AXLE
078 A 1803260168 RUBBER BUFFER
SHOCK ABSORBER TO FRAME
079 A 1109900240 WASHER
SHOCK ABSORBER TO FRAME
080 A 1233230367 RETAINER
SHOCK ABSORBER TO FRAME
081 N 308673010000 HEXAGON NUT
SHOCK ABSORBER TO FRAME
082 A 1103200156 REPAIR KIT
REAR SHOCK ABSORBERS