Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: 260 E; VIN numerio dalis: 124007
Grupė: 40 WHEELS
40314
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
STEEL DISC WHEEL
005 A 1244001002 DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H 2
005 A 1244002202 DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H 2
010 A 0004000413 VALVE
015 N 007757008600 VALVE CAP
020 A 2014010270 SCREW
Repalced by: A 2104010270
020 A 2104010270 SCREW
Repalced by: A 1704010170
020 A 1704010170 RADIUS SEAT BOLT
025 A 1244000425 HUB CAP
030 A 1244010326 ANNULAR SPRING
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
ALUMINUM DISC WHEEL
050 A 1244001902 DISC WHEEL
Repalced by: A 1244001802
050 A 1244001802 DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H 2
060 B 66470102 HUB CAP
(PARTS KIT) HUB CAP
065 A 1244000170 CLAMPING SCREW
Repalced by: A 2034010270
065 A 2034010270 CLAMPING SCREW
Repalced by: A 0009901007
065 A 0009901007 COLLAR SCREW
070 A 2014000425 HUB CAP
Repalced by: B 66470203
070 B 66470203 HUB CAP
075 A 0004000313 TIRE VALVE
Repalced by: A 0004004013
075 A 0004004013 VALVE
080 N 007757008600 VALVE CAP
A 2014010109 BOOT
Repalced by: A 1244010009
A 1244010009 BOOT
120 A 1264030074 PIN
WHEEL MOUNTING
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
BALANCING WEIGHT
130 A 1714012794 BALANCING WEIGHT
5 G
130 A 1714012894 BALANCING WEIGHT
10 G
130 A 1714012994 BALANCING WEIGHT
15 G
130 A 1714011494 BALANCING WEIGHT
20G
130 A 1714011594 BALANCING WEIGHT
25 G
130 A 1714011694 BALANCING WEIGHT
30 G
130 A 1714011794 BALANCING WEIGHT
35 G
130 A 1714011894 BALANCING WEIGHT
40 G
130 A 1714011994 BALANCING WEIGHT
45 G
130 A 1714012094 BALANCING WEIGHT
50 G
130 A 1714012194 BALANCING WEIGHT
55 G
130 A 1714012294 BALANCING WEIGHT
60 G
135 A 1264010828 RETAINING SPRING
STEEL DISC WHEEL
135 A 1244010528 BRACKET
Repalced by: A 1244010728
135 A 0004010328 BRACKET
ALUMINUM DISC WHEEL