Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: 300 CE,USA; VIN numerio dalis: 124050
Grupė: 41 PROPELLER SHAFT
41358
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
TWO-PART PROPELLER SHAFT
101 A 1244105606 PROPELLER SHAFT
104 A 1244103501 PROPELLER SHAFT
FRONT
107 A 1104110072 NUT
Repalced by: A 1104110172
107 A 1104110172 NUT
FRONT
110 A 1244100332 CENTERING BUSHING
Repalced by: A 1244100732
110 A 1244100732 CENTERING BUSHING
FRONT
113 N 070613010039 SCREW
Repalced by: A 1249903501
113 A 1249903501 BOLT W FLANGE
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
116 A 1249901040 WASHER
Repalced by: A 1249904140
116 A 1249904140 WASHER
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
119 A 1239900751 NUT
Repalced by: A 1249901451
119 A 1249901451 HEXAGON NUT
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
122 A 1244101902 PROPELLER SHAFT
Repalced by: A 1244104102
122 A 1244104102 PROPELLER SHAFT
REAR
125 A 1244100332 CENTERING BUSHING
Repalced by: A 1244100732
125 A 1244100732 CENTERING BUSHING
REAR
128 A 1244100281 RUBBER BOOT BEARING
Repalced by: A 1244100781
128 A 1244100781 RUBBER BOOT BEARING
131 A 0039812325 BALL BEARING
134 A 1074110296 PROTECTIVE CAP
137 A 1234110096 PROTECTIVE CAP
140 N 070613010024 SCREW
Repalced by: A 1249903401
140 A 1249903401 SCREW
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
143 A 1249901040 WASHER
Repalced by: A 1249904140
143 A 1249904140 WASHER
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
146 A 1239900751 NUT
Repalced by: A 1249901451
146 A 1249901451 HEXAGON NUT
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
149 A 1154110697 BOOT
Repalced by: A 2024110097
149 A 2024110097 BOOT
Repalced by: A 2024110497
149 A 2024110497 BOOT
152 N 000912010087 SCREW
Repalced by: A 1249903701
152 A 1249903701 SCREW W HEXAGON SOCKET
PROPELLER SHAFT TO TRANSMISSION
TO 124 410 01 15
152 N 000912010204 SCREW
Repalced by: A 1249903601
152 A 1249903601 SCREW W HEXAGON SOCKET
PROPELLER SHAFT TO TRANSMISSION
TO 124 410 06 15
152 N 070613010024 SCREW
Repalced by: A 1249903401
152 A 1249903401 SCREW
PROPELLER SHAFT TO REAR AXLE
155 A 1249901040 WASHER
Repalced by: A 1249904140
155 A 1249904140 WASHER
PROPELLER SHAFT TO TRANSMISSION AND TO REAR AXLE
158 A 1239900751 NUT
Repalced by: A 1249901451
158 A 1249901451 HEXAGON NUT
PROPELLER SHAFT TO TRANSMISSION AND TO REAR AXLE
161 A 2014130317 THREADED UNION
INTERMEDIATE BEARING TO FRAME
164 N 000933008154 SCREW
Repalced by: N 304017008021
164 N 304017008021 SCREW
INTERMEDIATE BEARING TO FRAME
167 N 912004008102 LOCK WASHER
INTERMEDIATE BEARING TO FRAME
170 A 1249900440 WASHER
INTERMEDIATE BEARING TO FRAME
173 A 1244100110 INTERMEDIATE BEARING
REPAIR KIT
179 A 1244100115 FLEXIBLE JOINT DISC
Repalced by: A 1244100615
179 A 1244100615 FLEXIBLE JOINT DISC
PARTS KIT,FRONT
179 A 1244100215 FLEXIBLE JOINT DISC
Repalced by: A 2024101315
179 A 2024101315 FLEXIBLE JOINT DISC
PARTS KIT,REAR