Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: 300 CE USA; E 320 USA; VIN numerio dalis: 124052
Grupė: 41 PROPELLER SHAFT
41358
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
TWO-PART PROPELLER SHAFT
101 A 1244100119 PROPELLER SHAFT
104 A 1244108401 PROPELLER SHAFT
FRONT
107 A 1104110172 NUT
FRONT
110 A 1244100732 CENTERING BUSHING
FRONT
113 A 1249902501 SCREW
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
113 A 1409903301 BOLT W FLANGE
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
116 A 1409900840 WASHER
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
119 A 1409900551 HEXAGON NUT
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
122 A 1244104202 PROPELLER SHAFT
REAR
125 A 1244100732 CENTERING BUSHING
REAR
128 A 1244100781 RUBBER BOOT BEARING
131 A 0039812325 BALL BEARING
134 A 1074110296 PROTECTIVE CAP
137 A 1234110096 PROTECTIVE CAP
140 A 1249902501 SCREW
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
140 A 1409903301 BOLT W FLANGE
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
143 A 1409900840 WASHER
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
146 A 1409900551 HEXAGON NUT
FLEXIBLE DISC TO PROPELLER SHAFT
149 A 2024110497 BOOT
152 A 1249902501 SCREW
PROPELLER SHAFT TO TRANSMISSION AND TO REAR AXLE
152 A 1409903301 BOLT W FLANGE
PROPELLER SHAFT TO TRANSMISSION AND TO REAR AXLE
155 A 1409900840 WASHER
PROPELLER SHAFT TO TRANSMISSION AND TO REAR AXLE
158 A 1409900551 HEXAGON NUT
PROPELLER SHAFT TO TRANSMISSION AND TO REAR AXLE
161 A 0019902891 NUT RETAINER
INTERMEDIATE BEARING TO FRAME
164 N 000933008154 SCREW
Repalced by: N 304017008021
164 N 304017008021 HEXAGON HEAD BOLT
INTERMEDIATE BEARING TO FRAME
167 N 912004008102 LOCK WASHER
INTERMEDIATE BEARING TO FRAME
170 A 1249900440 WASHER
INTERMEDIATE BEARING TO FRAME
173 A 1244100110 INTERMEDIATE BEARING
REPAIR KIT
179 A 2104100815 FLEXIBLE JOINT DISC
Repalced by: A 1704100015
179 A 1704100015 FLEXIBLE JOINT DISC
PARTS KIT