Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: 300 CE USA; E 320 USA; VIN numerio dalis: 124052
Grupė: 40 WHEELS
40319
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
ALUMINUM DISC WHEEL
050 B 66470019 DISC WHEEL
15-HOLE DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H 2
055 B 66470015 DISC WHEEL
8-HOLE DISC WHEEL
7 J X 15 H 2
055 B 66470086 DISC WHEEL
8-HOLE DISC WHEEL
7 J X 15 H 2
055 B 66470014 DISC WHEEL
8-HOLE DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H 2
055 B 66470085 DISC WHEEL
8-HOLE DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H 2
060 B 66470105 HUB CAP
PARTS KIT
065 A 1244000470 CLAMPING SCREW
070 A 2014000425 HUB CAP
075 A 0004000313 TIRE VALVE
080 N 007757008600 VALVE CAP
120 A 1264030074 PIN
WHEEL MOUNTING
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
BALANCING WEIGHT
130 A 1714012794 BALANCING WEIGHT
5 G
130 A 1714012894 BALANCING WEIGHT
10 G
130 A 1714012994 BALANCING WEIGHT
15 G
130 A 1714011494 BALANCING WEIGHT
20G
130 A 1714011594 BALANCING WEIGHT
25 G
130 A 1714011694 BALANCING WEIGHT
30 G
130 A 1714011794 BALANCING WEIGHT
35 G
130 A 1714011894 BALANCING WEIGHT
40 G
130 A 1714011994 BALANCING WEIGHT
45 G
130 A 1714012094 BALANCING WEIGHT
50 G
130 A 1714012194 BALANCING WEIGHT
55 G
130 A 1714012294 BALANCING WEIGHT
60 G
135 A 0004010328 BRACKET
BALANCING WEIGHT