Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: C 230 JAPAN; VIN numerio dalis: 202023
Grupė: 40 WHEELS
40347
40384
40397
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
STEEL DISC WHEEL
005 A 1704000202 DISC WHEEL
ONLY FOR WINTER TIRES
7 J X 16 H2
005 A 2024000002 DISC WHEEL
Repalced by: A 2034000002
005 A 2034000002 DISC WHEEL
6 J X 15 H 2, (185/65)
005 A 2024000102 DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H 2, (195/65)
005 A 2104000202 DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H 2, (195/65)
005 A 2104000702 DISC WHEEL
SPARE WHEEL
7 J X 15 H 2, (205/60)
010 A 0004000313 TIRE VALVE
STEEL DISC WHEEL
015 N 007757008600 VALVE CAP
STEEL DISC WHEEL
020 A 2104010270 SCREW
Repalced by: A 1704010170
020 A 1704010170 RADIUS SEAT BOLT
STEEL DISC WHEEL
020 A 2104010270 SCREW
Repalced by: A 1704010170
020 A 1704010170 RADIUS SEAT BOLT
SPARE WHEEL
025 A 1244002325 HUB CAP
STEEL DISC WHEEL
025 A 2024000025 HUB CAP
STEEL DISC WHEEL
025 A 2024000025 HUB CAP
STEEL DISC WHEEL
025 A 2024000625 HUB CAP
STEEL DISC WHEEL
040 A 2024010026 ANNULAR SPRING
HUB CAP
040 A 2104010026 ANNULAR SPRING
HUB CAP
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
ALUMINUM DISC WHEEL
050 B 66470064 DISC WHEEL
15-HOLE DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H 2, (195/65)
055 A 2024010302 DISC WHEEL
Repalced by: B 66470065
055 B 66470065 DISC WHEEL
8-HOLE DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H 2, (195/65)
055 B 66470066 DISC WHEEL
8-HOLE DISC WHEEL
7 J X 15 H 2, (205/60)
070 A 2024010602 DISC WHEEL
5-HOLE DISC WHEEL
7 J X 15 H 2
070 B 66470067 DISC WHEEL
5-HOLE DISC WHEEL
7 J X 15 H 2, (205/60)
075 B 66031002 DISC WHEEL
5-HOLE DISC WHEEL
7 J X 15 H 2, (205/60)
075 B 66031002 DISC WHEEL
5-HOLE DISC WHEEL
7 J X 15 H 2, (205/60)
075 A 2024011802 DISC WHEEL
6-HOLE DISC WHEEL
6,5 X 15 "CLASSIC/ELEGANCE SELECTION"
080 B 66470090 DISC WHEEL
10-HOLE DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H 2, (195/65)
090 B 66020083 DISC WHEEL
FRONT
7 1/2 J X 17 H 2; AMG
090 B 66020085 DISC WHEEL
REAR
8 1/2 J X 17 H 2 AMG
090 B 66020083 DISC WHEEL
SPARE WHEEL
AMG
095 B 66031005 DISC WHEEL
FRONT
095 H WA1704010202 DISC WHEEL
Repalced by: Q B6 6 03 1006
095 B 66031006 DISC WHEEL
REAR
105 A 2104001102 DISC WHEEL
SPARE WHEEL
110 A 2024000070 CLAMPING SCREW
110 A 1244000470 CLAMPING SCREW
5-HOLE DISC WHEEL
110 A 1244000470 CLAMPING SCREW
C43 AMG
115 A 0004000213 TIRE VALVE
LIGHT-ALLOY DISC WHEELS
120 N 007757008600 VALVE CAP
LIGHT-ALLOY DISC WHEELS
125 B 66470104 HUB CAP
(PARTS KIT) HUB CAP
125 B 66470105 HUB CAP
(PARTS KIT) HUB CAP
130 A 2014000425 HUB CAP
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
BALANCING WEIGHT
145 A 1714012794 BALANCING WEIGHT
5 G
145 A 1714012894 BALANCING WEIGHT
10 G
145 A 1714012994 BALANCING WEIGHT
15 G
145 A 1714011494 BALANCING WEIGHT
20G
145 A 1714011594 BALANCING WEIGHT
25 G
145 A 1714011694 BALANCING WEIGHT
30 G
145 A 1714011794 BALANCING WEIGHT
35 G
145 A 1714011894 BALANCING WEIGHT
40 G
145 A 1714011994 BALANCING WEIGHT
45 G
145 A 1714012094 BALANCING WEIGHT
50 G
145 A 1714012194 BALANCING WEIGHT
55 G
145 A 1714012294 BALANCING WEIGHT
60 G
150 A 1264010828 RETAINING SPRING
STEEL DISC WHEEL
155 A 0004010328 BRACKET
ALUMINUM DISC WHEEL
160 A 1714010194 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
5 G
160 A 1714010294 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
10 G
160 A 1714010394 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
15 G
160 A 1714010494 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
20 G
160 A 1714010594 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
25 G
160 A 1714010694 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
30 G
160 A 1714010794 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
35 G
160 A 1714010894 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
40 G
160 A 1714010994 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
45 G
160 A 1714011094 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
50 G
160 A 1714011194 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
55 G
160 A 1714011294 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
60 G