Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: E 420 JAPAN; VIN numerio dalis: 210072
Grupė: 40 WHEELS
40359
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
JAPAN ERHAELT KEIN STAHL-RESERVERAD
020 A 2104010302 DISC WHEEL
8-HOLE DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H2 ET 37 (B6 6 47 0065)
020 A 2104010002 DISC WHEEL
8-HOLE DISC WHEEL
7 J X 15 H2 ET 37 (B6 6 47 0088)
020 A 2104010702 DISC WHEEL
8-HOLE DISC WHEEL
7 1/2 J X 16 H2 ET 41 (B6 6 47 0089)
030 A 2104010402 DISC WHEEL
5-HOLE DISC WHEEL
7 1/2 J X 16 H2 ET 41 (B6 6 47 0093
030 A 2104011002 DISC WHEEL
5-HOLE DISC WHEEL
8 J X 17 H2 ET 37 (B6 6 47 0524)
040 A 2104010502 DISC WHEEL
10-HOLE DISC WHEEL
6 1/2 J X 15 H2 ET 37 (B6 6 47 0090)
040 A 2104010102 DISC WHEEL
10-HOLE DISC WHEEL
7 J X 15 H2 ET 37 (B6 6 47 0091)
040 A 2104010602 DISC WHEEL
10-HOLE DISC WHEEL
7 1/2 J X 16 H2 ET 41 (B6 6 47 0092)
050 H WA2104010102 DISC WHEEL
5-HOLE DISC WHEEL
8 J X 18 ET 31 (B6 6 03 1000)
050 H WA2104010102 DISC WHEEL
SPARE WHEEL
8 J X 18 ET 31 (B6 6 03 1000)
050 H WA1294010102 DISC WHEEL
5-HOLE DISC WHEEL
8 J X 18 ET 31 (B6 6 03 1007)
050 H WA1294010102 DISC WHEEL
5-HOLE DISK WHEEL FRONT AXLE
8 J X 18 ET 31 (B6 6 03 1007)
050 H WA1294010102 DISC WHEEL
SPARE WHEEL
8 J X 18 ET 31 (B6 6 03 1007)
050 H WA2104010202 DISC WHEEL
5-HOLE DISK WHEEL REAR AXLE
9J X 18 H2 ET 35 (B6 6 03 1001)
080 A 0004000313 TIRE VALVE
080 A 0004000213 TIRE VALVE
080 A 0004000213 TIRE VALVE
080 A 0004000213 TIRE VALVE
E50 /E55 AMG
090 N 007757008600 VALVE CAP
120 A 1244000470 CLAMPING SCREW
7 1/2 J X 16 H2
120 A 2104000070 CLAMPING SCREW
7 1/2 J X 16 H2
120 A 1244000470 CLAMPING SCREW
6 1/2 J X 15 H2 + 7 J X 15 H2
120 A 1244000470 CLAMPING SCREW
E50 AMG
120 A 1244000470 CLAMPING SCREW
E55 AMG
120 A 2024000070 CLAMPING SCREW
7 1/2 J X 16 H2
120 A 2104000170 CLAMPING SCREW
7 1/2 J X 16 H2, 8 J X 17 H2
120 A 2034010270 CLAMPING SCREW
LIGHT-ALLOY DISC WHEELS
Repalced by: A 0009901007
120 A 0009901007 COLLAR SCREW
LIGHT-ALLOY DISC WHEELS
130 A 2014000425 HUB CAP
130 A 2014000425 HUB CAP
140 A 1264030074 PIN
WHEEL MOUNTING
150 A 2024000325 HUB CAP
6 1/2 J X 15 H2 (B6 6 47 0104)
150 A 2024000425 HUB CAP
PARTS KIT
7 1/2 J X 16 H2 (B6 6 47 0105)
150 A 2024000425 HUB CAP
PARTS KIT
6 1/2 JX15 H2 (B6 6 47 0105)
150 A 2104000225 HUB CAP
PARTS KIT
7 1/2 J X 16 H2 (B6 6 47 0107)
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
BALANCING WEIGHT
250 A 1714012794 BALANCING WEIGHT
5 G
250 A 1714012894 BALANCING WEIGHT
10 G
250 A 1714012994 BALANCING WEIGHT
15 G
250 A 1714011494 BALANCING WEIGHT
20G
250 A 1714011594 BALANCING WEIGHT
25 G
250 A 1714011694 BALANCING WEIGHT
30 G
250 A 1714011794 BALANCING WEIGHT
35 G
250 A 1714011894 BALANCING WEIGHT
40 G
250 A 1714011994 BALANCING WEIGHT
45 G
250 A 1714012094 BALANCING WEIGHT
50 G
250 A 1714012194 BALANCING WEIGHT
55 G
250 A 1714012294 BALANCING WEIGHT
60 G
270 A 0004010328 BRACKET
ALUMINUM DISC WHEEL
280 A 1714010194 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
5 G
280 A 1714010294 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
10 G
280 A 1714010394 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
15 G
280 A 1714010494 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
20 G
280 A 1714010594 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
25 G
280 A 1714010694 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
30 G
280 A 1714010794 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
35 G
280 A 1714010894 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
40 G
280 A 1714010994 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
45 G
280 A 1714011094 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
50 G
280 A 1714011194 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
55 G
280 A 1714011294 BALANCING WEIGHT
GLUED VERSION
60 G