Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: TYP 190 BM 121.010 - .011, .000 - .002; VIN numerio dalis: 121002
Grupė: 29 PEDALS
26999
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
BRAKE PEDAL
001 A 1802900118 BRAKE PEDAL
WITH HUB AND BUSHING
A 1212900118 BRAKE PEDAL
WITH HUB AND BUSHING
002 A 1202920550 BUSHING
003 GREASE FITTING
A 8 DIN 71412
03a LOCKING RING
26X1,2 DIN 471 FOR BRAKE PEDAL AT MOUNTING BODY
004 A 1209902840 WASHER
FOR BRAKE PEDAL AT MOUNTING BODY FOR BRAKE PEDAL AT TUBE, PEDAL MOUNTING
004 A 1209902840 WASHER
FOR BRAKE PEDAL AT MOUNTING BODY FOR BRAKE PEDAL AT TUBE, PEDAL MOUNTING
A 1209903840 WASHER 0.58 MM THICK
AT CLUTCH PEDAL FOR BRAKE PEDAL AT TUBE, PEDAL MOUNTING FROM CHASSIS 8506055
A 1209903640 REPLACED BY 120 990 42 40
FOR BRAKE PEDAL AT TUBE, PEDAL MOUNTING
A 1209903740 DAMPING RING
FOR BRAKE PEDAL AT TUBE, PEDAL MOUNTING
005 A 1209904240 DAMPING RING
FOR BRAKE PEDAL AT TUBE, PEDAL MOUNTING
A 1209903840 WASHER 0.58 MM THICK
OPTIONAL FOR BRAKE PEDAL AT TUBE, PEDAL MOUNTING FROM CHASSIS 8506055
A 1209903940 WASHER 0.75 MM THICK
OPTIONAL FOR BRAKE PEDAL AT TUBE, PEDAL MOUNTING FROM CHASSIS 8506055
A 1209904040 WASHER 0.88 MM THICK
OPTIONAL FOR BRAKE PEDAL AT TUBE, PEDAL MOUNTING FROM CHASSIS 8506055
A 1209904140 WASHER 1.00 MM THICK
OPTIONAL FOR BRAKE PEDAL AT TUBE, PEDAL MOUNTING FROM CHASSIS 8506055
010 A 1809931010 RELEASE SPRING
FOR BRAKE PEDAL
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
CLUTCH PEDAL
011 A 1202902516 CLUTCH PEDAL
WITH HUB AND BUSHING
012 A 1202902716 CLUTCH PEDAL
WITH HUB AND BUSHING
013 A 1202920550 BUSHING
IN HUB FOR CLUTCH PEDAL
015 GREASE FITTING
A 8 DIN 71412
019 A 1202930506 PEDAL SHAFT
FOR CLUTCH OPERATION
19a A 1202900230 PEDAL SHAFT
FOR CLUTCH OPERATION
19b A 1209880010 SILENT BLOCK
19c A 1209902840 WASHER
FOR CLUTCH PEDAL AT TUBE MOUNTING BODY FRAME
19d LOCKING RING
26X1,2 DIN 471 FOR CLUTCH PEDAL AT TUBE MOUNTING BODY FRAME
020 A 1212900033 BRACKET
FOR CLUTCH HOUSING
A 1212900133 BRACKET
FOR CLUTCH HOUSING
A 1202930188 SHIM, 2 MM THICK
BETWEEN CLUTCH HOUSING AND BRACKET
021 A 1202930288 SHIM, 2 MM THICK
BETWEEN CLUTCH HOUSING AND BRACKET
A 1202930388 SHIM
FOR BRACKET AT CLUTCH HOUSING UP TO CHASSIS 651299
A 1202930388 SHIM
FOR BRACKET AT CLUTCH HOUSING UP TO CHASSIS 6500699
023 LOCK WASHER
B 7 DIN 127 FOR BRACKET AT CLUTCH HOUSING
024 HEX. NUT
M 7 DIN 934-5 S FOR BRACKET AT CLUTCH HOUSING
24a WASHER
7,4 DIN 125 FOR BRACKET AT CLUTCH HOUSING
24b A 3129935301 PRESSURE SPRING
FOR BRACKET AT CLUTCH HOUSING
025 A 1802900421 SWIVEL SUPPORT
A 1802900521 SWIVEL SUPPORT
026 HEX. -HD. SCREW
M 6X15 DIN 933-12 K FOR SWIVEL SUPPORT AT BRACKET, CLUTCH HOUSING
027 A 1202930143 SUPPORT PLATE
FOR SWIVEL SUPPORT AT BRACKET, CLUTCH HOUSING
028 LOCK WASHER
B 6 DIN 127 FOR SWIVEL SUPPORT AT BRACKET, CLUTCH HOUSING
029 A 0009905451 HEX. NUT
FOR SWIVEL SUPPORT AT BRACKET, CLUTCH HOUSING
030 A 1202900346 FLANGE WITH SILENT BLOCK
031 A 1209880010 SILENT BLOCK
032 LOCK WASHER
B 7 DIN 127 FOR FLANGE AT PEDAL SHAFT
033 HEX. -HD. SCREW
M 7X25 DIN 931-8 G FOR FLANGE AT PEDAL SHAFT
034 HEX. -HD. SCREW
M 8X38 DIN 931-8 G FOR FLANGE OR SHAFT RESP. AT CLUTCH PEDAL
035 LOCK WASHER
B 8 DIN 127 FOR FLANGE OR SHAFT RESP. AT CLUTCH PEDAL
036 HEX. NUT
M 8 DIN 934-5 S FOR FLANGE OR SHAFT RESP. AT CLUTCH PEDAL
TOOTHED WASHER
J 8,4 DIN 6797 FOR FLANGE OR SHAFT RESP. AT CLUTCH PEDAL
36a A 1202920204 MOUNTING BODY
FOR BRAKE PEDAL
HEX. -HD. SCREW
M 8X28 DIN 931-8 G FOR MOUNTING BODY AT BODY FLOOR
LOCK WASHER
B 8 DIN 127 FOR MOUNTING BODY AT BODY FLOOR
36b A 1209910341 TIGHTENING SLEEVE
FOR MOUNTING BODY AT BODY FLOOR
037 A 1202900734 LEVER WITH PIN
FOR CLUTCH OPERATION
038 LOCKING RING
26X1,2 DIN 471 FOR CLUTCH PEDAL AT PEDAL SHAFT
A 1209900248 SPRING WASHER
0.2-MM THICK FOR CLUTCH PEDAL AT PEDAL SHAFT UP TO CHASSIS 8506054
040 HEX. -HD. SCREW
M 7X30 DIN 931-8 G FOR LEVER, CLUTCH OPERATION, AT PEDAL SHAFT
041 LOCK WASHER
B 7 DIN 127 FOR LEVER, CLUTCH OPERATION, AT PEDAL SHAFT
042 HEX. NUT
M 7 DIN 934-5 S FOR LEVER, CLUTCH OPERATION, AT PEDAL SHAFT
043 A 1202910051 SPACER RING
044 WASHER
10X16X1 DIN 988
045 A 0009811810 NEEDLE CAGE 10/10
A 1989910029 BALL
FOR PEDAL SHAFT
046 A 1869910029 BALL
FOR PEDAL SHAFT
047 LOCKING RING
10 X 1 DIN 471 FOR BALL AT PEDAL SHAFT
47a A 1219930026 SPRING PLATE
FOR BALL GUIDE FROM CHASSIS 8512862
048 A 1202910388 SLEEVE
049 A 1202910288 RUBBER CAP
FOR BALL GUIDE
A 1202901023 PLATE WITH ROD
FOR BRAKE PEDAL
050 A 1202901123 PLATE WITH ROD
FOR BRAKE PEDAL
A 1532920082 COVERING
051 A 3192920082 COVERING
A 1212900522 PLATE WITH ROD
FOR CLUTCHAPEDAL
052 A 1202901322 PLATE WITH ROD
FOR CLUTCHAPEDAL
053 A 1212910082 COVERING
054 A 1362240166 WASHER
FOR SEALING CLUTCH PEDAL AND BRAKE PEDAL
055 A 1202910397 SEALING WASHER
FOR SEALING CLUTCH PEDAL AND BRAKE PEDAL
056 HEX. -HD. SCREW
M 8X22 DIN 933-8 G FOR PLATE WITH ROD AT CLUTCH PEDAL AND BRAKE PEDAL
057 A 1362900067 SEALING WASHER
FOR BRAKE PEDAL AND CLUTCH PEDAL
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
CLUTCH OPERATION
A 1862400121 ROD END M 8, LEFT
UP TO CHASSIS 7512321
A 1869880010 SILENT BLOCK
UP TO CHASSIS 7512321
REPLACED BY
121 290 08 39 OR 121 290 09 39 RESP. 8X128X32/32 LINKS N 331
060 A 1212900839 PULL ROD
FOR CLUTCH OPERATION
A 1212900939 PULL ROD
FOR CLUTCH OPERATION
061 A 1869880010 SILENT BLOCK
062 A 1202930232 SHACKLE
063 HEX. NUT
M 8 LINKS DIN 934-5 S UP TO CHASSIS 7512321
063 HEX. NUT
M 8 LINKS DIN 934-5 S FROM CHASSIS 7512322
064 A 1802930076 THREADED PIN
FOR RELEASE FORK
065 HEX. NUT
M 10 DIN 936-5 S
067 WASHER
10 N 55 A FOR PULL ROD AT LEVER
068 COTTER PIN
3 X 15 DIN 94 FOR PULL ROD AT LEVER
A 1802930440 REPLACED BY
121 293 08 40 TOGETHER WITH 1 RELEASE SPRING 121 993 02 10 UP TO CHASSIS 6501020
069 A 1212930840 BRACKET
FOR RELEASE SPRING FROM CHASSIS 6501021
A 1802930440 BRACKET
FOR RELEASE SPRING
A 1809931610 REPLACED BY
121 993 02 10 TOGETHER WITH 1 BRACKET 121 293 08 40 UP TO CHASSIS 6501020
070 A 1219930210 RELEASE SPRING
FROM CHASSIS 6501021
070 A 1219930210 RELEASE SPRING
FROM CHASSIS 6501021
LOCK WASHER
B 6 DIN 127
HEX. NUT
M 6 DIN 934 -5 S
071 A 1205241133 UNDERPAN
FOR UNDERPAN AT BODY FLOOR
072 HEX. -HD.
SHEET METAL SCREW B 4,8X13 DIN 7976 FOR UNDERPAN AT BODY FLOOR
073 A 0009841155 WASHER
FOR UNDERPAN AT BODY FLOOR