Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: TYP 190 BM 121.010 - .011, .000 - .002; VIN numerio dalis: 121002
Grupė: 41 PROPELLER SHAFT
41441
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
PROPELLER SHAFT
A 1214101103 PART NAME MISSING
A 1214100306 PART NAME MISSING
A 1214101303 PROPELLER SHAFT,
DIVIDED, WITH INTERMEDIATE BEARING, WITHOUT BEARING BRACKET, RUBBER MOUNTING AND CENTERING CROSS
001 A 1214101903 PROPELLER SHAFT,
DIVIDED, WITH INTERMEDIATE BEARING, WITHOUT BEARING BRACKET, RUBBER MOUNTING AND CENTERING CROSS
A 1804101101 PART NAME MISSING
A 1804101401 PROPELLER SHAFT,
FRONT, WITH JOINT
002 A 1804101801 PROPELLER SHAFT,
FRONT, WITH JOINT
003 GREASE FITTING
A 6 DIN 71412 UP TO CHASSIS 6510325
003 GREASE FITTING
A 6 DIN 71412 FROM CHASSIS 6510326
03a A 1229970087 OVERFLOW VALVE
FROM CHASSIS 6510326
A 1804100131 UNIVERSAL CROSS
WITH NEEDLES AND NEEDLE BEARING BUSHINGS UP TO CHASSIS 6510325
A 1209970188 GREASE FITTING
UP TO CHASSIS 6510325
004 A 1804100331 UNIVERSAL CROSS
WITH NEEDLES AND NEEDLE BEARING BUSHINGS FROM CHASSIS 6510326
006 A 1229970088 GREASE FITTING
FROM CHASSIS 6510326
A 1809940834 SNAP RING 1.65 MM THICK
OPTIONAL UP TO CHASSIS 6510325
A 1809940934 SNAP RING 1.60 MM THICK
OPTIONAL UP TO CHASSIS 6510325
A 1809941034 SNAP RING 1.70 MM THICK
OPTIONAL UP TO CHASSIS 6510325
007 A 1889940034 SNAP RING 1.50 MM THICK
OPTIONAL FROM CHASSIS 6510326
A 1889940234 SNAP RING 1.60 MM THICK
OPTIONAL FROM CHASSIS 6510326
A 1889940334 SNAP RING 1.65 MM THICK
OPTIONAL FROM CHASSIS 6510326
A 1889940434 SNAP RING 1.70 MM THICK
OPTIONAL FROM CHASSIS 6510326
A 1214102202 PART NAME MISSING
A 1214102302 PROPELLER SHAFT,
REAR, WITH BEARING
010 A 1214102502 PROPELLER SHAFT,
REAR, WITH BEARING
A 1804130101 REPLACED BY
TOGETHER WITH 1 RUBBER MOUNTING 180 413 02 12 UP TO CHASSIS 7521850
011 A 1804130201 HOUSING
FROM CHASSIS 7521851
012 GROOVED BEARING
6006 X-C 3 DIN 625
A 1804130151 SPACER RING
013 A 1114130051 SPACER RING
014 A 1809970340 SEALING RING
UP TO CHASSIS
015 LOCKING RING
55X2 DIN 472
016 GREASE FITTING
A 6 DIN 71412
017 COMPRESSION RING
A 40X3 AC DIN 73102
020 A 1864110945 JOINT FLANGE
022 A 1829940043 LOCKING PLATE
FOR JOINT FLANGE AT REAR PROPELLER SHAFT
023 A 1869900060 GROOVED NUT
FOR JOINT FLANGE AT REAR PROPELLER SHAFT
A 1804100131 UNIVERSAL CROSS
WITH NEEDLES AND NEEDLE BEARING BUSHINGS UP TO CHASSIS 6510325
A 1209970188 GREASE FITTING
UP TO CHASSIS 6510325
024 A 1804100331 UNIVERSAL CROSS
WITH NEEDLES AND NEEDLE BEARING BUSHINGS FROM CHASSIS 6510326
025 A 1229970088 GREASE FITTING
FROM CHASSIS 6510326
A 1809940834 SNAP RING 1.65 MM THICK
OPTIONAL UP TO CHASSIS 6510325
A 1809940934 SNAP RING 1.60 MM THICK
OPTIONAL UP TO CHASSIS 6510325
A 1809941034 SNAP RING 1.70 MM THICK
OPTIONAL UP TO CHASSIS 6510325
25a A 1889940034 SNAP RING 1.50 MM THICK
OPTIONAL FROM CHASSIS 6510326
A 1889940234 SNAP RING 1.60 MM THICK
OPTIONAL FROM CHASSIS 6510326
A 1889940334 SNAP RING 1.65 MM THICK
OPTIONAL FROM CHASSIS 6510326
A 1889940434 SNAP RING 1.70 MM THICK
OPTIONAL FROM CHASSIS 6510326
026 GREASE FITTING
A 6 DIN 71412 UP TO CHASSIS 6510325 FROM CHASSIS 7518900
A 0009970888 GREASE FITTING
FROM CHASSIS 6510326 UP TO CHASSIS 7518899
027 A 1829900001 HEX.-HD.SCREW
FOR FRONT AT REAR PROPELLER SHAFT
028 A 1869940325 LOCKING PLATE
FOR FRONT AT REAR PROPELLER SHAFT
029 HEX. NUT
M 8 DIN 934-5 S FOR FRONT AT REAR PROPELLER SHAFT
29a A 1809971040 SEALING RING
BETWEEN PROPELLER SHAFT AND CENTERING CROSS
A 1864100630 CENTERING CROSS
030 A 1114100130 CENTERING CROSS
A 1364110018 BALL SOCKET
031 A 1364110118 BALL SOCKET
032 A 1844110017 CENTERING BALL
034 A 1849930401 PRESSURE SPRING
A 1804110076 LOCKING WASHER
UP TO CHASSIS
035 A 1114110076 LOCKING WASHER
FROM CHASSIS
LOCKING RING
30X1,2 DIN 472 FROM CHASSIS
036 A 1864110571 FITTED SCREW
FOR JOINT DISC AT FRONT PROPELLER SHAFT
037 A 1879901440 WASHER
FOR JOINT DISC AT FRONT PROPELLER SHAFT
038 CASTLE NUT
M 12X1,5 DIN 937-5S FOR JOINT DISC AT FRONT PROPELLER SHAFT
A 1804130112 RUBBER MOUNTING
FOR PROPELLER SHAFT INTERMEDIATE BEARING
039 A 1804130212 RUBBER MOUNTING
FOR PROPELLER SHAFT INTERMEDIATE BEARING
040 A 1804100339 BEARING BRACKET
FOR PROPELLER SHAFT INTERMEDIATE BEARING
045 A 1804110615 JOINT DISC
047 A 1204110060 SEALING RING
FOR PROPELLER SHAFT AT TRANSMISSION
049 A 1864110171 FITTED SCREW
FOR JOINT DISC AT TRANSMISSION
050 A 1879901440 WASHER
FOR JOINT DISC AT TRANSMISSION
051 CASTLE NUT
M 12X1,5 DIN 937-5 S FOR JOINT DISC AT TRANSMISSION
052 COTTER PIN
3 X 28 DIN 94 FOR JOINT DISC AT TRANSMISSION
053 A 1829900001 HEX.-HD.SCREW
FOR PROPELLER SHAFT AT REAR AXLE
054 A 1869940325 LOCKING PLATE
FOR PROPELLER SHAFT AT REAR AXLE
055 HEX. NUT
M 8 DIN 934-5 S FOR PROPELLER SHAFT AT REAR AXLE
056 A 1804110262 WASHER
FOR INTERMEDIATE BEARING AT FRAME
057 TOOTHED WASHER
A 8,4 DIN 6797 FOR INTERMEDIATE BEARING AT FRAME
058 HEX.-HD.SCREW
M 8X18 DIN 933-8 G FOR INTERMEDIATE BEARING AT FRAME
059 A 1204130561 PROTECTIVE PLATE
FOR RUBBER MOUNTING
060 HEX.-HD.SCREW
M 8X12 DIN 933-8 G FOR PROTECTIVE PLATE AT INTERMEDIATE BEARING
061 LOCK WASHER
B 8 DIN 127 FOR PROTECTIVE PLATE AT INTERMEDIATE BEARING