Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: TYP 190 BM 121.010 - .011, .000 - .002; VIN numerio dalis: 121002
Grupė: 32 SPRINGS AND SUSPENSION
32724
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
FRONT SPRING
001 A 1203211404 FRONT SPRING,
WIRE DIA. 15.1-MM
A 1203211904 FRONT SPRING,
WIRE DIA. 15.25-MM SPECIAL REQUEST - FOR BAD ROADS AND AMBULANCE CARS
002 A 1203220084 SHIM
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
TORSION BAR FOR FRONT SPRING
003 A 1213210007 TORSION BAR
004 A 1213230085 RUBBER MOUNTING
FOR TORSION BAR AT BODY
005 A 1813230068 BRACKET
FOR TORSION BAR AT BODY
006 A 1813230084 LOCKING PLATE
FOR TORSION BAR AT BODY
007 LOCK WASHER
B 8 DIN 127 FOR TORSION BAR AT BODY
008 HEX. -HD. SCREW
M 8X18 DIN 933-8 G FOR TORSION BAR AT BODY
009 A 1203230044 RUBBER BUFFER
FOR TORSION BAR AT WISHBONE, BOTTOM
010 A 1203230067 RETAINER
FOR TORSION BAR AT WISHBONE, BOTTOM
011 A 1209911040 SPACER TUBE
FOR TORSION BAR AT WISHBONE, BOTTOM
012 HEX. -HD. SCREW
M 8X165 DIN 931-8 G FOR TORSION BAR AT WISHBONE, BOTTOM
013 HEX. NUT
M 8 DIN 934-5 S FOR TORSION BAR AT WISHBONE, BOTTOM
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
SHOCK ABSORBER, FRONT
A 0003235600 PART NAME MISSING
A 0003236000 PART NAME MISSING
A 1203231030 SHOCK ABSORBER, FRONT
OPTIONAL
A 1213230000 SHOCK ABSORBER, FRONT
OPTIONAL UP TO FRONT AXLE 7500535 UP TO CHASSIS 7500514
A 1213230100 SHOCK ABSORBER, FRONT
OPTIONAL UP TO FRONT AXLE 7500535 UP TO CHASSIS 7500514
A 1203230100 SHOCK ABSORBER, FRONT
014 A 1203230000 SHOCK ABSORBER, FRONT
FROM FRONT AXLE 7500536 FROM CHASSIS 7500515
A 1803230300 SHOCK ABSORBER, FRONT
EXPORT - SPECIAL REQUEST, FOR BAD ROADS AND FOR SPECIAL BODIES FROM FRONT AXLE 7500536 FROM CHASSIS 7500515
015 LOCK WASHER
B 7 DIN 127 FOR SHOCK ABSORBER AT WISHBONE, BOTTOM
016 HEX. NUT
M 7 DIN 934-5 S FOR SHOCK ABSORBER AT WISHBONE, BOTTOM
A 1803230185 RUBBER RING, TOP
FOR SHOCK ABSORBER AT FRONT AXLE SUPPORT
017 A 1803260168 RUBBER RING, TOP
FOR SHOCK ABSORBER AT FRONT AXLE SUPPORT
A 1203230685 RUBBER RING, BOTTOM
FOR SHOCK ABSORBER AT FRONT AXLE SUPPORT
018 A 1803230485 RUBBER RING, BOTTOM
FOR SHOCK ABSORBER AT FRONT AXLE SUPPORT
019 A 1803230083 RETAINER
FOR SHOCK ABSORBER AT FRONT AXLE SUPPORT
020 HEX. NUT
M 10X1 DIN 934-5 S FOR SHOCK ABSORBER AT FRONT AXLE SUPPORT
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
REAR SPRING
A 1213242004 REAR SPRING,
LEFT, WIRE DIA. 16.2-MM
021 A 1053240004 REAR SPRING,
LEFT, WIRE DIA. 16.2-MM
A 1213242104 REAR SPRING.
RIGHT, WIRE DIA. 16.2-MM
022 A 1053240104 REAR SPRING.
RIGHT, WIRE DIA. 16.2-MM
A 1213242204 REAR SPRING,
LEFT, WIRE DIA. 17.0-MM HARDER DESIGN FOR STANDARD LOAD (FOR 880 KG REAR AXLE LOAD) EXPORT - SPECIAL REQUEST FOR BAD ROA
A 1803242604 REAR SPRING,
LEFT, WIRE DIA. 17.0-MM HARDER DESIGN FOR STANDARD LOAD (FOR 880 KG REAR AXLE LOAD) EXPORT - SPECIAL REQUEST FOR BAD ROA
A 1213242304 REAR SPRING,
RIGHT, WIRE DIA. 17.0-MM HARDER DESIGN FOR STANDARD LOAD (FOR 880 KG REAR AXLE LOAD) EXPORT - SPECIAL REQUEST FOR BAD RO
A 1803242704 REAR SPRING,
RIGHT, WIRE DIA. 17.0-MM HARDER DESIGN FOR STANDARD LOAD (FOR 880 KG REAR AXLE LOAD) EXPORT - SPECIAL REQUEST FOR BAD RO
A 1213241204 REAR SPRING,
LEFT, WIRE DIA. 18.0-MM FOR 1,100 KG REAR AXLE LOAD SPECIAL REQUEST - FOR RADIO COMMUNICATION AND AMBULANCE CARS
A 1213241304 REAR SPRING,
RIGHT, WIRE DIA. 18.0-MM FOR 1,100 KG REAR AXLE LOAD SPECIAL REQUEST - FOR RADIO COMMUNICATION AND AMBULANCE CARS
A 1213242404 REAR SPRING,
LEFT AND RIGHT, WIRE DIA. 19.2-MM 1,250 KG REAR AXLE LOAD SPECIAL REQUEST - FOR SPECIAL BODIES
023 A 1803250415 SPRING RETAINER, BOTTOM
FOR THRUST ARM
024 A 1803250144 RUBBER MOUNTING
FOR UPPER SPRING RETAINER FOR REAR SPRING AT BODY FLOOR
025 A 1803250315 SPRING RETAINER, TOP
FOR REAR SPRING AT BODY FLOOR
026 A 1803250052 SPACER RING, TOP
FOR REAR SPRING AT BODY FLOOR
A 1803200044 RUBBER BUFFER, STOP
FOR SPRING WAY LIMIT TOWARDS TOP
027 A 1803200144 RUBBER BUFFER, STOP
FOR SPRING WAY LIMIT TOWARDS TOP
A 1803200044 RUBBER BUFFER, STOP
FOR 880 KG REAR AXLE LOAD FOR SPRING WAY LIMIT TOWARDS TOP EXPORT - SPECIAL REQUEST FOR BAD ROADS
A 1203200444 RUBBER BUFFER, STOP
1,100 AND 1,250 KG REAR AXLE LOAD FOR SPRING WAY LIMIT TOWARDS TOP SPECIAL REQUEST - FOR RADIO COMMUNICATION AND AMBULAN
028 LOCK WASHER
B 7 DIN 127 FOR RUBBER BUFFER AT BODY
029 HEX. -HD. SCREW
M 7X15 DIN 933-8 G FOR RUBBER BUFFER AT BODY
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
SHOCK ABSORBER, REAR
A 1213200331 PART NAME MISSING
A 0003264100 PART NAME MISSING
A 1213260000 SHOCK ABSORBER, REAR
030 A 1213260100 SHOCK ABSORBER, REAR
A 1803260200 SHOCK ABSORBER, REAR
FOR 880 KG REAR AXLE LOAD EXPORT - SPECIAL REQUEST FOR BAD ROADS
A 1213260300 SHOCK ABSORBER, REAR
FOR 1,100 AND 1,250 KG REAR AXLE LOAD SPECIAL REQUEST - FOR RADIO COMMUNICATION AND AMBULANCECARS AND FOR SPECIAL BODIES
031 LOCK WASHER
B 7 DIN 127 FOR SHOCK ABSORBER AT THRUST ARM
032 HEX. NUT
M 7 DIN 934-5 S FOR SHOCK ABSORBER AT THRUST ARM
A 1803230385 RUBBER RING, TOP
FOR SHOCK ABSORBER MOUNTING, TOP
033 A 1803260168 RUBBER RING, TOP
FOR SHOCK ABSORBER MOUNTING, TOP
034 A 1803230485 RUBBER RING, BOTTOM
FOR SHOCK ABSORBER MOUNTING, TOP
035 A 1803230083 RETAINER
FOR SHOCK ABSORBER MOUNTING, TOP
036 HEX. NUT
M 10X1 DIN 934-5 S FOR SHOCK ABSORBER MOUNTING, TOP
A 1203200059 CANVAS POCKET, DIA. 57 MM
DUST PROTECTION FOR SHOCK ABSORBER, FRONT AND REAR
037 A 1803200159 CANVAS POCKET, DIA. 57 MM
DUST PROTECTION FOR SHOCK ABSORBER, FRONT AND REAR EXPORT - SPECIAL REQUEST FOR BAD ROADS