Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: 250 GD; VIN numerio dalis: 460338
Grupė: 35 REAR AXLE - 090 REAR AXLE LONGITUDINAL & TRANSVERSE CONTROL ARMS
38662
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
REAR AXLE, SEE UNIT
008 A 4613500006 CONTROL ARM
LONGITUDINAL CONTROL ARM
016 A 4603525014 BEARING
016 A 4603520665 RUBBER MOUNTING
024 N 000960016244 SCREW
LONGITUDINAL CONTROL ARM TO REAR AXLE
032 N 913002016002 NUT
LONGITUDINAL CONTROL ARM TO REAR AXLE
032 N 913002016002 NUT
LONGITUDINAL CONTROL ARM TO FRAME
032 N 913002016002 NUT
TRANSVERSE CONTROL ARM TO REAR AXLE
032 N 913002016002 NUT
TRANSVERSE CONTROL ARM TO FRAME
040 A 4603520276 WASHER
LONGITUDINAL CONTROL ARM TO FRAME
048 A 4603520465 RUBBER MOUNTING
LONGITUDINAL CONTROL ARM TO FRAME
056 A 4603520176 WASHER
Repalced by: A 4603520476
056 A 4603520476 WASHER
LONGITUDINAL CONTROL ARM TO FRAME
064 N 007349017002 WASHER
LONGITUDINAL CONTROL ARM TO FRAME
Repalced by: N 007349017003
064 N 007349017003 WASHER
LONGITUDINAL CONTROL ARM TO FRAME
080 A 4603500406 CONTROL ARM
TRANSVERSE
086 A 4603300050 BUSHING
088 A 4603520565 RUBBER MOUNTING
096 N 000960016288 SCREW
TRANSVERSE CONTROL ARM TO REAR AXLE
096 N 000960016288 SCREW
TRANSVERSE CONTROL ARM TO FRAME