Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: U 1700; VIN numerio dalis: 435110
Grupė: 31 FRAME
29014
29015
29462
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
SEE ALSO SA:
36 200/01
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
SEE ALSO SA:
36 200/02
011 A 4353100001 FRAME
011 A 4353100301 FRAME
Repalced by: A 4353101801
011 A 4353101801 FRAME
Repalced by: A 4373101401
011 A 4373101401 FRAME
Repalced by: A 4373109301
011 A 4373109301 FRAME
021 A 4353101001 FRAME
Repalced by: A 4353102101
021 A 4353102101 FRAME
Repalced by: A 4373101901
021 A 4373101901 FRAME
Repalced by: A 4373109701
021 A 4373109701 FRAME
021 A 4253100101 FRAME
Repalced by: A 4253101101
021 A 4253101101 FRAME
021 A 4353101901 FRAME
021 A 4353101201 FRAME
Repalced by: A 4353101401
021 A 4353101401 FRAME
Repalced by: A 4353102301
021 A 4353102301 FRAME
023 A 4255250030 COUPLING MOUTH
Repalced by: A 4273150405
023 A 4273150405 COUPLING MOUTH
Repalced by: A 4255250030
023 A 4255250030 COUPLING MOUTH
024 A 4373110140 BRACKET
HYDRAULIC LINE
025 A 4254760636 BRACKET
HYDRAULIC LINE
026 A 4253200343 BRACKET
SHOCK ABSORBER,LEFT FRONT
032 A 4253200543 BRACKET
SHOCK ABSORBER,LEFT FRONT
034 A 4253200743 BRACKET
SHOCK ABSORBER,RIGHT FRONT
036 A 4253200643 BRACKET
SHOCK ABSORBER,RIGHT FRONT
042 A 4373200170 REAR SUBFRAME
Repalced by: A 4253200670
042 A 4253200670 REAR SUBFRAME
LEFT FRONT
044 A 4373200070 REAR SUBFRAME
Repalced by: A 4253200570
044 A 4253200570 REAR SUBFRAME
RIGHT FRONT
052 A 4253201275 SPRING BRACKET
LEFT REAR
058 A 4353200075 SPRING BRACKET
LEFT REAR
058 A 4353200175 SPRING BRACKET
RIGHT REAR
060 A 4253201375 SPRING BRACKET
RIGHT REAR
063 A 4253100326 ENGINE CROSS MEMBER
FRONT
A 4353110074 PIN
CAB IN TILTED POSITION
A 4353110074 PIN
CAB IN TILTED POSITION
070 A 4253120225 CROSS MEMBER
076 A 4253130042 ANGLE
082 A 4253130142 ANGLE
LEFT
085 A 4253130242 ANGLE
RIGHT
088 N 000961014088 SCREW
Repalced by: N 308676014008
088 N 308676014008 SCREW
ANGLE TO FRAME
092 N 000961016108 SCREW
ANGLE TO FRAME
092 N 000961016100 SCREW
Repalced by: N 308676016020
092 N 308676016020 SCREW
ANGLE TO FRAME
096 N 913004014005 NUT
Repalced by: N 910113014000
096 N 910113014000 NUT
ANGLE TO FRAME
100 N 913004016005 NUT
Repalced by: N 910113016001
100 N 910113016001 NUT
ANGLE TO FRAME
104 N 000960014190 SCREW
Repalced by: N 910105014019
104 N 910105014019 SCREW
ANGLE AND BRACKET TO FRAME
108 N 000960016237 SCREW
Repalced by: N 910105016005
108 N 910105016005 SCREW
ANGLE AND BRACKET TO FRAME
108 N 000960016212 SCREW
Repalced by: N 910105016015
108 N 910105016015 SCREW
Repalced by: N 000960016261
108 N 000960016261 SCREW
Repalced by: N 308676016014
108 N 308676016014 SCREW
ANGLE AND BRACKET TO FRAME
112 N 000960014143 SCREW
ANGLE AND BRACKET TO FRAME
116 N 000960016269 SCREW
Repalced by: N 910105016009
116 N 910105016009 SCREW
ANGLE AND BRACKET TO FRAME
116 N 000960016068 SCREW
Repalced by: N 000960016308
116 N 000960016308 SCREW
ANGLE AND BRACKET TO FRAME
120 N 913004014005 NUT
Repalced by: N 910113014000
120 N 910113014000 NUT
ANGLE AND BRACKET TO FRAME
124 N 913004016005 NUT
Repalced by: N 910113016001
124 N 910113016001 NUT
ANGLE AND BRACKET TO FRAME
128 N 000961012106 SCREW
Repalced by: N 308676012014
128 N 308676012014 HEXAGON HEAD BOLT
Repalced by: N 910105012020
128 N 910105012020 SCREW
ANGLE TO CROSS MEMBER
132 N 000961012190 SCREW
Repalced by: N 910105012013
132 N 910105012013 SCREW
ANGLE TO CROSS MEMBER
132 N 000961012094 SCREW
Repalced by: N 910105012007
132 N 910105012007 SCREW
ANGLE TO CROSS MEMBER
136 N 913004012009 NUT
Repalced by: N 910113012005
136 N 910113012005 NUT
ANGLE TO CROSS MEMBER
142 A 4253120035 CROSS MEMBER
146 N 308676012010 HEXAGON HEAD BOLT
REAR CROSS MEMBER TO FRAME
150 N 913004012009 NUT
Repalced by: N 910113012005
150 N 910113012005 NUT
REAR CROSS MEMBER TO FRAME
152 A 4353110284 SHIM
156 A 4253120135 CROSS MEMBER
162 A 4253120045 FLANGE
LEFT
164 A 4253120145 FLANGE
RIGHT
170 N 000961014028 SCREW
Repalced by: N 910105014005
170 N 910105014005 SCREW
FLANGE TO SIDE MEMBER
170 N 910105014005 SCREW
FRAME FLANGE AND CONTROL ARM BRACKET TO SIDE MEMBER
170 N 308676016022 SCREW
Repalced by: N 910105016004
170 N 910105016004 SCREW
FLANGE TO SIDE MEMBER
170 N 000960016140 SCREW
Repalced by: N 910105016014
170 N 910105016014 SCREW
Repalced by: N 000960016206
170 N 000960016206 SCREW
FLANGE TO SIDE MEMBER
170 N 000960016274 SCREW
FLANGE TO SIDE MEMBER
180 N 913004014002 NUT
Repalced by: N 913023014004
180 N 913023014004 NUT
FLANGE TO SIDE MEMBER
180 N 913004016004 NUT
Repalced by: N 913023016001
180 N 913023016001 NUT
FLANGE TO SIDE MEMBER
Repalced by: N 000000005738
180 N 000000005738 NUT
FLANGE TO SIDE MEMBER
186 N 000961012069 SCREW
Repalced by: N 910105012015
186 N 910105012015 SCREW
REAR CROSS MEMBER TO FLANGE
186 N 000961016075 SCREW
Repalced by: N 308676016021
186 N 308676016021 SCREW
Repalced by: N 308676016020
186 N 308676016020 SCREW
REAR CROSS MEMBER TO FLANGE
186 N 000961016040 SCREW
Repalced by: N 910105016007
186 N 910105016007 SCREW
REAR CROSS MEMBER TO FLANGE
198 N 913004012008 NUT
Repalced by: N 913023012003
198 N 913023012003 NUT
REAR CROSS MEMBER TO FLANGE
198 N 913004016004 NUT
Repalced by: N 913023016001
198 N 913023016001 NUT
Repalced by: N 910113016002
198 N 910113016002 NUT
REAR CROSS MEMBER TO FLANGE
202 A 4253120460 REINFORCEMENT
206 A 4253120053 SPACER TUBE
210 N 000960014069 SCREW
Repalced by: N 000960014143
210 N 000960014143 SCREW
214 N 913004014002 NUT
Repalced by: N 913023014004
214 N 913023014004 NUT
218 A 0013155999 TRAILER COUPLING
ROCKINGER
Repalced by: A 0033157899
218 A 0033157899 TRAILER COUPLING
ROCKINGER 225G 110
222 A 0005860331 REPAIR KIT
Repalced by: A 0003100104
222 A 0003100104 REPAIR KIT
Repalced by: A 0003100207
222 A 0003100207 COUPLING PIN
A 0005861731 REPAIR KIT
230 A 0013156199 TRAILER COUPLING
Repalced by: A 0023150299
230 A 0023150299 TRAILER COUPLING
RINGFEDER
Repalced by: A 0033157899
230 A 0033157899 TRAILER COUPLING
ROCKINGER 225G 110
234 A 0005861931 REPAIR KIT
238 N 000960014236 SCREW
Repalced by: N 308676014011
238 N 308676014011 SCREW
242 N 912004014100 LOCK WASHER
248 N 000934014019 NUT
Repalced by: N 910112014000
248 N 910112014000 NUT
Repalced by: N 913023014003
248 N 913023014003 NUT
M14X1.5
258 A 4065510086 STOP
260 A 4259940060 LOCK
262 N 914126008017 SCREW
264 N 009021008205 WASHER
Repalced by: N 009021008213
264 N 009021008213 WASHER
FOR SPRING
Repalced by: N 000000003250
264 N 000000003250 WASHER
FOR SPRING
268 N 913004008004 NUT
Repalced by: N 913003008003
268 N 913003008003 PART NAME MISSING
Repalced by: N 913023008003
268 N 913023008003 NUT
Repalced by: N 913023008002
268 N 913023008002 NUT
FOR SPRING
271 N 001440008002 WASHER
FOR SPRING
274 A 4253100107 BODY SUPPORT
Repalced by: A 4253100167
274 A 4253100167 BODY SUPPORT
Repalced by: A 4253100267
274 A 4253100267 BODY SUPPORT
Repalced by: A 4253100367
274 A 4253100367 BODY SUPPORT
275 A 0019880410 RUBBER MOUNTING
TO 425 310 02 67,425 310 03 67
276 A 4253111250 BUSHING
TO 425 310 02 67
278 A 4253120250 BUSHING
TO 425 310 01 07
282 A 4253120150 BUSHING
TO 425 310 01 07
286 N 003770045001 ROUND SECTION SEAL RING
TO 425 310 01 07
290 A 4253170071 SCREW
Repalced by: N 000960020188
290 N 000960020188 SCREW
CAB TO BODY SUPPORT
294 N 913004020004 NUT
Repalced by: N 913023020000
294 N 913023020000 NUT
Repalced by: N 913023020001
294 N 913023020001 NUT
Repalced by: N 910113020003
294 N 910113020003 NUT
BODY SUPPORT TO FRAME
305 A 4258910001 RUBBER MOUNTING
Repalced by: A 4258917001
305 A 4258917001 INTERMEDIATE BEARING
CAB TO BODY SUPPORT
309 A 4255240084 SHIM
Repalced by: A 4255240384
309 A 4255240384 SHIM
CAB TO BODY SUPPORT
TO 425 310 01 07/ 425 310 02 67
313 N 009021008205 WASHER
Repalced by: N 009021008213
313 N 009021008213 WASHER
Repalced by: N 000000003250
313 N 000000003250 WASHER
317 N 000933008212 SCREW
Repalced by: N 304017008016
317 N 304017008016 SCREW
CAB TO BODY SUPPORT