Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: 307 D/308D; VIN numerio dalis: 602311
Grupė: 42 BRAKES
42091
42094
42088
42086
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
FOR FRONT WHEEL BRAKE,SEE UNIT STANDARD VERSION, MODEL:
730.4
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
FOR BRAKES,SEE UNIT STANDARD VERSION, MODEL:
741.4
002 A 0024300230 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY
TEVES
002 A 0024309930 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY
TEVES
004 A 0004350712 DAMPING RING
TEVES,TO 002 430 02 30
006 A 0004312734 STRAINER
TEVES,TO 002 430 02 30
008 A 0004316587 PROTECTIVE CAP
Repalced by: A 0004319987
008 A 0004319987 PROTECTIVE CAP
TEVES,TO 002 430 02 30
008 A 0004317187 PROTECTIVE CAP
TEVES,TO 002 430 99 30
010 A 0004319960 SEAL RING
TEVES,TO 002 430 99 30
013 A 0034308201 BRAKE MASTER CYLINDER
TEVES,TO 002 430 02 30
013 A 0044302801 BRAKE MASTER CYLINDER
TEVES,TO 002 430 99 30
015 A 0049973245 SEAL RING
TEVES,TO 003 430 82 01
017 A 6084310193 SPRING
TEVES,TO 003 430 82 01
020 A 0004311571 SCREW
TEVES,TO 003 430 82 01
022 A 0014312593 SPRING
TEVES,TO003 430 82 01
025 A 0002950050 BUSHING
Repalced by: A 0004310950
025 A 0004310950 BUSHING
TEVES,TO 003 430 82 01,004 430 28 01
027 A 0025863743 REPAIR KIT
TO 003 430 82 01,TEVES
027 A 0014300360 REPAIR KIT
TO 004 430 28 01,TEVES
030 A 0014312202 RESERVOIR
TEVES,TO 003 430 82 01
030 A 0014316702 RESERVOIR
TEVES,TO 004 430 28 01
033 A 0004313234 STRAINER
Repalced by: A 0004312634
033 A 0004312634 STRAINER
Repalced by: A 0004315334
033 A 0004315334 STRAINER
Repalced by: A 0004316934
033 A 0004316934 STRAINER
TEVES,TO 001 431 22 02,001 431 67 02
039 A 0004313833 FILLER CAP
Repalced by: A 0004315533
039 A 0004315533 FILLER CAP
TEVES,TO 001 431 22 02
039 A 0004315733 FILLER CAP
Repalced by: A 0004316633
039 A 0004316633 FILLER CAP
Repalced by: A 0004317733
039 A 0004317733 FILLER CAP
TEVES,TO 001 431 67 02
040 A 0009972940 SEAL RING
TEVES 43.7X30 MM
040 A 0039976440 SEAL RING
FAG 42X21.5 MM
041 A 1154310180 GASKET
BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO FIRE WALL
042 N 912004008102 LOCK WASHER
BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO FIRE WALL
043 N 000934008010 NUT
Repalced by: N 304032008006
043 N 304032008006 NUT
BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO FIRE WALL
046 N 001444008206 PIN
Repalced by: A 1262920074
046 A 1262920074 PIN
BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO PEDAL
048 N 000094002059 COTTER PIN
BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO PEDAL
Repalced by: N 000094002060
048 N 000094002060 COTTER PIN
BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO PEDAL
050 N 912011008000 LOCK
BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO PEDAL
052 A 6039970482 HOSE
190 MM
054 A 0029971090 LOOM TIE
Repalced by: A 0039975390
054 A 0039975390 LOOM TIE
065 A 0019900371 ELBOW FITTING
065 A 0019900371 ELBOW FITTING
065 A 0029908271 ELBOW FITTING
VACUUM LINE
072 A 0139971282 HOSE
10,5X13 MM
072 A 0004358382 HOSE
10X12.5 MM
081 A 1154350025 LINE
081 A 1154350025 LINE
081 A 1154350125 LINE
081 A 1154350325 LINE
081 A 1154350325 LINE
081 A 1154350425 LINE
081 A 1154350425 LINE
086 A 0004313607 VALVE
086 A 0004313607 VALVE
086 A 0004314007 VALVE
Repalced by: A 0004316107
086 A 0004316107 VALVE
086 A 0004316107 VALVE
086 A 0004314307 VALVE
(CHECK VALVE)
086 A 0004314307 VALVE
(CHECK VALVE)
092 A 1158050722 DISTRIBUTOR
092 A 1158050722 DISTRIBUTOR
100 A 0009907454 NUT
102 A 6019973481 GROMMET
102 A 8339970181 GROMMET
Repalced by: A 0009972881
102 A 0009972881 GROMMET
102 A 0009972781 GROMMET
Repalced by: A 0009972881
102 A 0009972881 GROMMET
102 A 6019972581 GROMMET
104 A 1239870241 RUBBER RING
Repalced by: A 3099971182
104 A 3099971182 HOSE
Repalced by: A 0009974752
104 A 0009974752 HOSE
12X20 MM
108 A 6014270741 BRACKET
LINE MOUNTING
140 A 6014310002 RESERVOIR
VACUUM TANK
142 A 6019870139 RUBBER BUFFER
AT TANK
144 A 6014350080 GASKET
AT TANK
146 A 6014350040 BRACKET
RESERVOIR
148 A 6014350140 BRACKET
RESERVOIR
150 A 6014300410 BRACKET
BRACKET TO FRAME
152 N 000933008145 SCREW
BRACKET TO CROSS MEMBER
154 N 910113008001 NUT
BRACKET TO CROSS MEMBER
154 N 910113008001 NUT
BRACKET TO FRAME
156 N 000125008443 WASHER
BRACKET TO CROSS MEMBER
158 N 916016012200 CLAMP
LINE MOUNTING
160 A 0009974752 HOSE
LINE MOUNTING
162 N 000933006130 SCREW
LINE MOUNTING
162 N 000933006183 SCREW
Repalced by: N 304017006016
162 N 304017006016 SCREW
LINE MOUNTING
164 N 000125006421 WASHER
LINE MOUNTING
Repalced by: N 000125006449
164 N 000125006449 WASHER
LINE MOUNTING
164 N 009021006205 WASHER
Repalced by: N 009021006208
164 N 009021006208 WASHER
LINE MOUNTING
166 A 0009952965 CLAMP
LINE MOUNTING
168 A 0019978390 LOOM TIE
LINE MOUNTING
280 MM
170 A 0019886181 FASTENER BUTTON
Repalced by: A 0019881581
170 A 0019881581 FASTENER BUTTON
LINE MOUNTING
172 A 0009871972 EDGE GUARD SECTION
LEFT COVER PLATE
174 A 0004351133 VALVE
Repalced by: A 0004316307
174 A 0004316307 VALVE
174 A 0004316307 VALVE
176 A 1169900170 T-FITTING
(CHECK VALVE)
178 A 6014201928 LINE
Repalced by: A 1234205828
178 A 1234205828 LINE
FROM BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO FRONT DISTRIBUTOR
490 MM
178 A 1234205828 LINE
FROM BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO FRONT DISTRIBUTOR
490 MM
178 A 4604202228 LINE
Repalced by: A 1234206028
178 A 1234206028 LINE
FROM BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO FRONT DISTRIBUTOR
580 MM
179 A 0004290537 DISTRIBUTOR
179 A 0004290537 DISTRIBUTOR
179 A 0004284924 DISTRIBUTOR
179 A 0004284924 DISTRIBUTOR
179 A 0004284224 DISTRIBUTOR
180 N 000933006127 SCREW
M 6X25
180 N 000933006183 SCREW
Repalced by: N 304017006016
180 N 304017006016 SCREW
M 6X16
180 N 304017006016 SCREW
M 6X16
181 N 912004006102 LOCK WASHER
182 A 0009907191 NUT RETAINER
183 A 6014204528 LINE
Repalced by: A 1234206428
183 A 1234206428 LINE
FROM DISTRIBUTOR TO FRONT LEFT BRAKE HOSE
895 MM
183 A 6014200529 LINE
Repalced by: A 1234207628
183 A 1234207628 LINE
FROM DISTRIBUTOR TO FRONT LEFT BRAKE HOSE
2520 MM
184 A 6014205128 LINE
Repalced by: A 1234207528
184 A 1234207528 LINE
FROM DISTRIBUTOR TO FRONT RIGHT BRAKE HOSE
2200 MM
184 A 6014200629 LINE
Repalced by: A 1234206228
184 A 1234206228 LINE
FROM DISTRIBUTOR TO FRONT RIGHT BRAKE HOSE
725 MM
185 A 0014289535 BRAKE HOSE
LEFT AND RIGHT FRONT
186 A 0004280373 LOCK
Repalced by: A 0004280673
186 A 0004280673 RETAINING SPRING
BRAKE HOSE TO BRACKET
187 A 6014203528 LINE
Repalced by: A 1234209128
187 A 1234209128 LINE
FROM STEERING KNUCKLE TO LEFT CALIPER
130 MM
188 A 6014203628 LINE
Repalced by: A 1234209128
188 A 1234209128 LINE
FROM STEERING KNUCKLE TO RIGHT CALIPER
130 MM
189 A 6014205128 LINE
Repalced by: A 1234207528
189 A 1234207528 LINE
FROM BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO ADAPTER FITTING
2200 MM
189 A 1234201328 LINE
FROM BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO ADAPTER FITTING
1800 MM
189 A 6014201729 LINE
Repalced by: A 1234200029
189 A 1234200029 LINE
FROM BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO ADAPTER FITTING
2000 MM
189 A 4604205028 LINE
Repalced by: A 1234208428
189 A 1234208428 LINE
FROM BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO ADAPTER FITTING
3390 MM
189 A 6114200228 LINE
Repalced by: A 1234208628
189 A 1234208628 LINE
FROM BRAKE BOOSTER ASSEMBLY TO ADAPTER FITTING
3560 MM
190 A 1214290134 ADAPTER FITTING
190 A 1214290134 ADAPTER FITTING
191 A 6014204128 LINE
Repalced by: A 1234207928
191 A 1234207928 LINE
FROM ADAPTER FITTING TO BRAKE PRESSURE REGULATOR
2890 MM
191 A 6014201328 LINE
Repalced by: A 1234208228
191 A 1234208228 LINE
FROM ADAPTER FITTING TO BRAKE PRESSURE REGULATOR
3190 MM
192 A 0004313707 VALVE
FROM BRAKE POWER REGULATOR TO REAR BRAKE HOSE
194 A 0004315907 VALVE
Repalced by: A 0004313907
194 A 0004313907 VALVE
PRESSURE RETAINING
198 A 6014203928 LINE
Repalced by: A 1234209328
198 A 1234209328 LINE
FROM BRAKE POWER REGULATOR TO REAR BRAKE HOSE
680 MM
198 A 6014201629 LINE
Repalced by: A 1234209328
198 A 1234209328 LINE
FROM BRAKE POWER REGULATOR TO REAR BRAKE HOSE
680 MM
201 A 6014280040 BRACKET
BRAKE LINES
204 A 6014282640 BRACKET
BRAKE LINES
205 A 6014281240 BRACKET
BRAKE LINES
205 A 6014281440 BRACKET
BRAKE LINES
210 A 0014289435 BRAKE HOSE
Repalced by: A 1234280535
210 A 1234280535 BRAKE HOSE
REAR
216 A 0004280873 LOCK
Repalced by: A 0004280673
216 A 0004280673 RETAINING SPRING
REAR BRAKE HOSE TO BRACKET
218 A 6014285076 WASHER
AT REAR AXLE
220 A 0004284224 DISTRIBUTOR
AT REAR AXLE
222 N 913004006002 NUT
Repalced by: N 913004006001
222 N 913004006001 NUT
AT REAR AXLE
224 A 6014201528 LINE
Repalced by: A 1234206728
224 A 1234206728 LINE
FROM DISTRIBUTOR TO LEFT REAR WHEEL
1225 MM
226 A 6014203928 LINE
Repalced by: A 1234209328
226 A 1234209328 LINE
FROM DISTRIBUTOR TO RIGHT REAR WHEEL
680 MM
228 A 6014285041 CLAMP
BRAKE LINE MOUNTING
230 N 000934006007 NUT
BRAKE LINE MOUNTING
232 A 0014310912 BRAKE PRESSURE REGULATOR
Repalced by: A 0014310812
232 A 0014310812 BRAKE PRESSURE REGULATOR
232 A 0014313912 BRAKE PRESSURE REGULATOR
Repalced by: A 0024311312
232 A 0024311312 BRAKE PRESSURE REGULATOR
233 A 6015840238 GUMMED LABEL
Repalced by: A 6015845238
233 A 6015845238 GUMMED LABEL
LOAD-DEPENDING BRAKE
233 A 6025844638 GUMMED LABEL
LOAD-DEPENDING BRAKE
233 A 6025845538 GUMMED LABEL
LOAD-DEPENDING BRAKE
233 A 6025844538 GUMMED LABEL
LOAD-DEPENDING BRAKE
235 N 000933008145 SCREW
242 A 6014310740 BRACKET
Repalced by: A 6014310940
242 A 6014310940 BRACKET
BRACKET TO FRAME
247 N 000933008145 SCREW
BRACKET TO FRAME
247 N 000933010128 SCREW
BRACKET TO FRAME
249 N 912004008102 LOCK WASHER
BRACKET TO FRAME
249 N 000137010201 SPRING WASHER
BRACKET TO FRAME
251 N 000125008443 WASHER
BRACKET TO FRAME
251 N 000125010518 WASHER
Repalced by: N 000125010532
251 N 000125010532 WASHER
BRACKET TO FRAME
256 A 6014300235 LEVER
BRAKE POWER REGULATOR
258 A 6014300335 LEVER
Repalced by: A 6014300635
258 A 6014300635 LEVER
BRAKE POWER REGULATOR
258 A 6014300735 LEVER
BRAKE POWER REGULATOR
260 A 1102910550 BUSHING
Repalced by: A 1242920050
260 A 1242920050 BUSHING
262 N 071803013208 BALL PIVOT
266 A 1152910076 WASHER
LEVER TO BRACKET
272 A 0009941151 LOCK
LEVER TO BRACKET
274 A 6114310076 WASHER
LEVER TO BRACKET
276 A 6114310050 BUSHING
LEVER TO BRACKET
278 N 914125010108 SCREW
LEVER TO BRACKET
280 A 6084270074 PIN
LEVER TO BRACKET
284 A 6019900038 SCREW
LEVER TO BRACKET
288 A 6039920101 BUSHING
LEVER TO BRACKET
292 N 000934008010 NUT
Repalced by: N 304032008006
292 N 304032008006 NUT
LEVER TO BRACKET
298 A 6039930010 SPRING
298 A 6119930610 SPRING
310 A 0004312692 ROD
BRAKE POWER REGULATOR CONTROL
313 A 6014300435 LEVER
Repalced by: A 6014300535
313 A 6014300535 LEVER
BRAKE POWER REGULATOR CONTROL
316 N 912004008102 LOCK WASHER
ROD TO LEVER
322 N 000934008010 NUT
Repalced by: N 304032008006
322 N 304032008006 NUT
ROD TO LEVER
326 N 910113008001 NUT
OPERATING ROD TO LEVER AND TO REAR AXLE
330 A 6014271411 BEARING BRACKET
330 A 6014271511 BEARING BRACKET
355 A 6014200412 BRAKE LEVER
362 A 6014270020 HANDLE
370 A 6019930001 SPRING
376 A 6014270231 ROD
382 A 6014270022 FASTENER BUTTON
390 A 0119975345 SEAL RING
400 A 6014270215 PAWL
406 A 6014270084 SHIM
406 A 6014270184 SHIM
412 A 6014270074 PIN
414 N 912007008000 CLIP
Repalced by: N 000000002965
414 N 000000002965 CLIP
420 A 6014201585 BRAKE CABLE
FROM HAND BRAKE LEVER TO FRONT INTERMEDIATE LEVER
430 A 6014201085 BRAKE CABLE
FROM HAND BRAKE LEVER TO FRONT INTERMEDIATE LEVER
430 A 6014200311 CONVERSION KIT
HAND BRAKE
A 6014271411 BEARING BRACKET
A 6014200978 BEARING BRACKET
A 6014201585 BRAKE CABLE
A 6014201685 BRAKE CABLE
A 6014270074 PIN
A 6014200040 ADJUSTING LEVER
A 6014270215 PAWL
A 6014270874 PIN
N 912002014000 LOCK
N 000000002965 CLIP
430 A 6014200011 CONVERSION KIT
HAND BRAKE
A 6014271511 BEARING BRACKET
A 6014201078 BEARING BRACKET
A 6014200040 ADJUSTING LEVER
A 6014201585 BRAKE CABLE
A 6014201685 BRAKE CABLE
A 6014270215 PAWL
A 6014270074 PIN
A 6014270874 PIN
N 912002014000 LOCK
N 000000002965 CLIP
430 A 6014200885 BRAKE CABLE
FROM HAND BRAKE LEVER TO FRONT INTERMEDIATE LEVER
430 A 6014200411 CONVERSION KIT
HAND BRAKE
A 6014271411 BEARING BRACKET
A 6014200978 BEARING BRACKET
A 6014201585 BRAKE CABLE
A 6014201785 BRAKE CABLE
A 6014270215 PAWL
A 6014270074 PIN
A 6014200040 ADJUSTING LEVER
A 6014270874 PIN
N 912002014000 LOCK
N 000000002965 CLIP
430 A 6014200111 CONVERSION KIT
HAND BRAKE
A 6014271511 BEARING BRACKET
A 6014201078 BEARING BRACKET
A 6014200040 ADJUSTING LEVER
A 6014201585 BRAKE CABLE
A 6014201785 BRAKE CABLE
A 6014270215 PAWL
A 6014270074 PIN
A 6014270874 PIN
N 912002014000 LOCK
N 000000002965 CLIP
430 A 6014200985 BRAKE CABLE
FROM HAND BRAKE LEVER TO FRONT INTERMEDIATE LEVER
430 A 6014200511 CONVERSION KIT
HAND BRAKE
A 6014271411 BEARING BRACKET
A 6014200978 BEARING BRACKET
A 6014201585 BRAKE CABLE
A 6014201885 BRAKE CABLE
A 6014200040 ADJUSTING LEVER
A 6014270215 PAWL
A 6014270074 PIN
A 6014270874 PIN
N 912002014000 LOCK
N 000000002965 CLIP
430 A 6014200211 CONVERSION KIT
HAND BRAKE
A 6014271511 BEARING BRACKET
A 6014201078 BEARING BRACKET
A 6014201585 BRAKE CABLE
A 6014201885 BRAKE CABLE
A 6014200040 ADJUSTING LEVER
A 6014270215 PAWL
A 6014270074 PIN
A 6014270874 PIN
N 912002014000 LOCK
N 000000002965 CLIP
435 A 6014201685 BRAKE CABLE
FROM LEVER TO DOUBLE LEVER
435 A 6014201785 BRAKE CABLE
FROM LEVER TO DOUBLE LEVER
435 A 6014201885 BRAKE CABLE
FROM LEVER TO DOUBLE LEVER
445 A 6014270074 PIN
445 A 6014270874 PIN
446 N 912007008000 CLIP
Repalced by: N 000000002965
446 N 000000002965 CLIP
A 6014200378 BEARING BRACKET
458 A 6014200778 BEARING BRACKET
Repalced by: A 6014200978
458 A 6014200978 BEARING BRACKET
458 A 6014200878 BEARING BRACKET
Repalced by: A 6014201078
458 A 6014201078 BEARING BRACKET
460 A 6014200091 LEVER
Repalced by: A 6014200040
460 A 6014200091 LEVER
Repalced by: A 6014200040
460 A 6014200040 ADJUSTING LEVER
462 N 912002014000 LOCK
465 A 4252920074 PIN
A 6014270311 BEARING BRACKET
492 N 000933008154 SCREW
Repalced by: N 304017008021
492 N 304017008021 SCREW
HAND BRAKE LEVER TO FRAME
M 8X22
492 N 000933008152 SCREW
Repalced by: N 304017008027
492 N 304017008027 SCREW
HAND BRAKE LEVER TO FRAME
M 8X30
496 N 000125008443 WASHER
HAND BRAKE LEVER TO FRAME
500 N 912004008102 LOCK WASHER
HAND BRAKE LEVER TO FRAME
506 N 000934008010 NUT
Repalced by: N 304032008006
506 N 304032008006 NUT
HAND BRAKE LEVER TO FRAME
509 A 1109870441 RUBBER RING
HAND BRAKE LEVER TO FRAME
512 N 000933006102 SCREW
516 N 912004006102 LOCK WASHER
522 A 6014270091 GROMMET
532 A 6014270013 LEVER
535 A 6014270441 BRACKET
FROM BRAKE POWER REGULATOR TO BRAKE HOSE
538 N 000933006102 SCREW
BRAKE CABLE TO SUBSTRUCTURE
538 N 000933006102 SCREW
BRAKE CABLE TO SUBSTRUCTURE
544 N 912004006102 LOCK WASHER
BRAKE CABLE TO SUBSTRUCTURE
544 N 912004006102 LOCK WASHER
BRAKE CABLE TO SUBSTRUCTURE
548 N 000934006007 NUT
BRAKE CABLE TO SUBSTRUCTURE
548 N 000934006007 NUT
BRAKE CABLE TO SUBSTRUCTURE
548 N 913004006002 NUT
Repalced by: N 913004006001
548 N 913004006001 NUT
BRAKE CABLE TO SUBSTRUCTURE
552 A 8379951001 CLAMP
Repalced by: N 916016010201
552 N 916016010201 CLAMP
Repalced by: N 916016010211
552 N 916016010211 CLAMP
Repalced by: N 000000001045
552 N 000000001045 CLAMP
BRAKE CABLE TO SUBSTRUCTURE
560 N 006319008301 SPHERICAL WASHER
LEVER TO BRAKE CABLE
566 N 000934008010 NUT
Repalced by: N 304032008006
566 N 304032008006 NUT
LEVER TO BRAKE CABLE
572 A 6014280740 BRACKET
LEVER TO BRAKE CABLE
578 A 6019930210 SPRING
LEVER TO BRAKE CABLE
585 A 1159930325 SPRING
BRAKE CABLE TO BRACKET
590 A 6014201185 BRAKE CABLE
REAR
PERROT
590 A 6014203385 BRAKE CABLE
Repalced by: A 6014204685
590 A 6014204685 BRAKE CABLE
REAR LEFT
DB
590 A 6014203685 BRAKE CABLE
REAR LEFT
DB
590 A 6014203485 BRAKE CABLE
Repalced by: A 6014204785
590 A 6014204785 BRAKE CABLE
REAR RIGHT
DB
590 A 6014203785 BRAKE CABLE
REAR RIGHT
DB
596 A 6019930025 SPRING
PERROT
601 N 000933008212 SCREW
Repalced by: N 304017008016
601 N 304017008016 SCREW
BRAKE CABLE GUIDE TO BRAKE ANCHOR PLATE
DB